Trafostanice PET® pro nízké podjezdy a vnitrobloky

Úspora: efektivní plánování trasy bez objížděk, odpadá nutnost snímání vedení, dostupnost některých stanovišť ve vnitroblocích apod.

Jedním z významných aspektů volby stanoviště trafostanice je i jeho dostupnost, která limituje dopravu prostorově rozměrnějších trafostanic na místo. Pro návoz trafostanice je nezbytné zajištění odpovídajícího průjezdného profilu po celé trase. Omezení mohou představovat podjezdy, různá energetická i telekomunikační vedení, ale i lesní a parkové porosty. Pro trafostanice vyráběné a převážené v celku mohou být problémem zejména komunikace nižších tříd i intravilán měst a obcí.

 

 

 

 

 

Oddělení skeletu a základové vany dává trafostanicím PET® v tomto ohledu významnou výhodu. Maximální výška nejvyššího dílu (nadzemní části) 2530 mm umožňuje na běžném nákladním voze podjezd většiny mostů, vedení, průjezdů i dalších překážek na komunikacích nižších tříd i bezproblémový průjezd po lesních cestách. Při použití sníženého valníku lze dosáhnout profilu mírně přes tři metry.

Kioskovou trafostanici PET® je možné dopravit a instalovat i na stanoviště pro jiné kiosky velmi obtížně dostupná, nebo zcela nedostupná. Velkou úsporu představuje i volba krátké trasy bez objížděk, bez snímání vedení a prořezávání porostů.

Zajímavým příkladem je úprava distribuční sítě ve městě, kdy může být výhodné (v některých případech jde o jedinou možnost) umístění trafostanice do uzavřeného vnitrobloku ve starší uliční zástavbě.

V roce 2020 jsme takto dvanáctimetrovým průjezdem o světlé výšce 364 cm navezli kioskovou trafostanici PET® STANDARD 350d do vnitrobloku ulic Havlíčkova, Smetanova a Alšova ve Znojmě.

Dalším logistickým oříškem bylo umístění kioskové trafostanice PET® MINI 300d do areálu zámku ve Žďáru nad Sázavou.

 

PET® STANDARD 350d Znojmo – Havlíčkova

celková výška 3580 mm
výška vany 1000 mm
vn technologie: ORMAZABAL GA 2K 1TS-C
transformátor: 400 kVA
nn technologie:

RST 10xx/4835

více zde  

PET® STANDARD 350d Brno - Křenová 62a

celková výška 3580 mm
výška vany 1000 mm
vn technologie: SIEMENS 8DJ20/10
transformátor: 630 kVA
nn technologie:

RST 1099/4635

   

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.