Kioskové trafostanice PET® MINIo

Kioskové trafostanice PET® MINIo – v odběratelské verzi jsou polozapuštěné kompaktní betonové trafostanice s vnější obsluhou určené pro připojení jednotlivých odběratelů k rozvodné síti 22 kV.

PET® MINIo jsou jednotransformátorové trafostanice s maximálním instalovaným výkonem 630 kVA (ve výjimečných případech 1000 kVA). Lze je připojit k zemnímu kabelovému i volnému vedení (kabelosvodem). Jsou vhodné pro napájení menších průmyslových závodů a objektů občanské vybavenosti.
Výhodou trafostanice PET® MINIo jsou její malé rozměry a částečné zapuštění do terénu. Trafostanice vyžaduje pouze minimální zábor pozemku, nenarušuje výhledové panorama.
Hlavní výhodou trafostanice PET® MINIo je její nízká cena.

Stavební část

Stavební část trafostanice PET® MINIo tvoří kompaktní železobetonový kiosek o síle stěny 110 mm vyrobený metodou zvonového lití a profilovaný střešní panel o síle 100 mm. Vnitřní prostor je dělen nehořlavou příčkou.

Základní charakteristiky jednotlivých variant:

U osazení vn i nn technologií i transformátorem jsou vždy uvedeny výčty s maximálními možnostmi. Přesné varianty je třeba konzultovat s technikem společnosti EEIKA Brno, s.r.o.

PET® MINI 210o

rozměry: 2100 x 2600 x 1730 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 3+1
transformátor: olejový hermetizovaný do výkonu 400 kVA
nn technologie: roštový rozváděč do osmi vývodů
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 8,5 tun.

PET® MINI 213o

rozměry: 2100 x 3000 x 1600 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 3+1
transformátor: olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
nn technologie: roštový rozváděč do dvanácti vývodů
  kompenzační rozváděč do 150 kVAr (při šesti vývodech)
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 11,5 tuny.

PET® MINI 300o

rozměry: 3000 x 2600 x 1730 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 3+1
transformátor: olejový hermetizovaný (případně suchý) do výkonu 630 kVA
nn technologie: roštový rozváděč do osmi vývodů
  kompenzační rozváděč do 200 kVAr
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 12 tun.

PET® MINI 400o

rozměry: 4000 x 2600 x 1730 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 4+1, modulární do 5 polí
transformátor: olejový hermetizovaný do 1000 kVA
nn technologie: roštový rozváděč do 16 vývodů
  kompenzační rozváděč do 300 kVAr
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 15 tun.

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.