Profil společnosti

O společnosti

Společnost EEIKA Brno, s.r.o., je významným dodavatelem elektroenergetických celků, zařízení, servisních a projekčních služeb v elektroenergetice.

Filosofie společnosti je založena na vysoké kvalitě služeb, vstřícnosti k zákazníkům a hledání řešení pro konkrétní situaci. Díky tradici, kvalitě dodávek a služeb je EEIKA Brno, s.r.o., tradičním uznávaným partnerem pro elektroenergetiku v celé České republice.

Nosnou částí firemního výrobního programu je výstavba kioskových trafostanic, které jsou v současnosti díky svým vlastnostem nejmodernějším řešením transformace el. energie.

Významnou, stále posilující, částí programu je projekce elektroenergetických zařízení. EEIKA Brno, s.r.o., soustředila do vlastní projekční kanceláře tým specialistů a poskytuje komplexní projekční služby v elektroenergetice.

V roce 2006 otevřela Projekční dům PDE, kde poskytuje zázemí i dalším projekčním firmám.

Další částí výrobního programu jsou rekonstrukce a modernizace stávajících rozvodných zařízení. Ve firemních dílnách probíhají revize a opravy distribučních transformátorů, montážní skupina zajišťuje přímo v terénu havarijní opravy a výměnu transformátorů vn/nn včetně mechanizačních prací a dopravy. Použitím moderních technologií a postupů, např. opravy výměnnou metodou EEIKA Brno, s.r.o., výrazně snižuje náklady na opravy i následný provoz a další údržbu zařízení, a šetří tak finanční prostředky zákazníků.

O rozsahu poskytovaných služeb vypovídají i reference společnosti. EEIKA Brno, s.r.o., poskytuje své služby distributorům el. energie (E.ON, ČEZ a další), významným developerům a průmyslovým podnikům v ČR.

EEIKA Brno, s.r.o., pro své partnery pravidelně vydává energetický informační magazín EEIKA INFO.

Od 21.12.2004 je EEIKA Brno, s.r.o. držitelem certifikátu ISO 9001 pro "projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost".

Historie

Tradice společnosti EEIKA Brno, s.r.o., sahá do počátků svobodného podnikání devadesátých let dvacátého století.

V roce 1992 založil Ing. Ivan Šafránek elektroenergetickou inženýrskou kancelář "Ing. Ivan Šafránek - EEIKA" orientovanou na služby v elektroenergetice. Nosným programem firmy byly opravy a revize transformátorů, revize rozvodných zařízení, kompletní servis regulační techniky a elektroenergetické poradenství. Díky kvalitě poskytovaných služeb se EEIKA velmi rychle etablovala na trhu a nastoupila cestu rozvoje. Postupně rozšiřovala spektrum služeb a zkvalitňovala výrobní základnu.

Již v devadesátých letech se společnost orientovala na progresivní technologii kioskových trafostanic. Nejprve ve spolupráci s italskou společností MANNELLI GROUP, následně vyvinula vlastní řadu kioskových trafostanic PET® pro použití v distribuční síti i soukromém sektoru.

V současné době je EEIKA Brno, s.r.o., silným partnerem v elektroenergetice schopným realizovat a v požadované kvalitě garantovat jak rozsáhlé investiční akce, tak i menší zakázky. Kompletní služby firmy EEIKA Brno, s.r.o., poskytované odběratelům el. energie i stavebním a montážním firmám začínají konzultacemi a poradenstvím, zahrnují projekci, výstavbu, montáž zařízení, opravy, revize, každodenní servis. Mohou končit třeba odkupem nepotřebného zařízení vhodného pro repas.

V současné době má EEIKA Brno, s.r.o., 24 zaměstnanců.

Odborné a technické zázemí

EEIKA Brno, s.r.o. disponuje pro veškeré dodávky a služby kompletním odborným a technickým zázemím.
Projekční činnost a výstupní stavební dokumentace jsou zajišťovány osobami autorizovanými ČKAIT v příslušných oborech.

Techničtí pracovníci a montéři jsou odborně způsobilí dle vyhlášky 50/78 sbírky § 5 - 8 a 10. Specialisté jsou odborně proškoleni pro jednotlivé pracovní činnosti:
1. montér kabelových souborů nn
2. montér kabelových souborů vn
3. montér izolovaného venkovního vedení nn a vn
4. svářeč s kvalifikací pro sváření elektrickým obloukem, plamenem i v ochranné atmosféře
5. manažer vzorkování pro účely evidence zařízení s obsahem PCB dle ČSN EN 45013

Dopravu a manipulaci zajišťují firemní řidiči (včetně oprávnění sk.E), jeřábníci a vazači. Řidiči jsou proškoleni na ADR - přepravu nebezpečných látek.
Montážní hala je vybavena mostovým jeřábem o nosnosti 4t, veškerým vybavením pro elektromontážní a zámečnické práce. Kromě základního vybavení má firma k dispozici vrtací soupravu do betonu pro vrtání kabelových průchodů, nádrž ke skladování a přepravě nebezpečných látek (pro uskladnění a přepravu trafooleje), zařízení na ekologické spalování oleje.
Pro montážní práce mimo areál má firma k dispozici kompletně vybavené mobilní montážní dílny na RENAULT Master, MANN a MERCEDES Sprinter včetně vlastní elektrocentrály.
K dopravě materiálu a výrobků a manipulaci s nimi disponuje EEIKA Brno, s.r.o. nákladními vozy AVIA valník a MANN, montážní plošinou (možnost práce ve výšce až 11 metrů) a autojeřábem AC 40-1 TEREX Demag o nosnosti 40t.
EEIKA Brno, s.r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001 pro "projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost" - certifikát ISO 2001.

Mezníky ve vývoji firmy

2017

Rozšíření výroby zvonovým litím

PET® MAXI 853 o půdorysu 8500 x 3000 mm

2017

2013

Nepochozí trafostanice PET® MINI 400 pro výkon 1 000 kVA a PET® MINI 213

2012

Nový typ trafostanice PET® MINI 210

Nejmenší trafostanice o půdorysu 2100 x 2600 mm je vhodná nepříklad jako náhrada za stožárovu trafostanici.

2012

2009

Zkoušky trafostanic dle ČSN EN 62271-202

Trafostanice úspěšně prošly zkouškami předepsanými normou pro "Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení"

2008

Vývoj trafostanic PET® s třímetrovým šířkovým modulem

EEIKA Brno, s.r.o. vyvinula řadu trafostanic PET® s třímetrovou šířkou. Umožňují další varianty prostorového uspořádání technologických zařízení včetně konkrétní varianty vyžadované E.ON ČR.

2008

2006

Otevření projekčního domu PDE

EEIKA Brno, s.r.o. otevřela na Kšírově 120 v Brně Projekční dům PDE, kde sídlí firemní projekce a několik dalších projekčních kanceláří. Vzájemná spolupráce umožňuje poskytnou klientům komplexní řešení.

2004

Certifikace ISO 9001:2000

EEIKA Brno, s.r.o. získala certifikát ISO 9001:2000 pro "projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost".

2004

2004

Výrazné rozšíření projekční činnosti

Společnost postupně budovala vlastní projekční kancelář. Konkurenční výhodou bylo (a dosud je), že se do její práce promítají zkušenosti s provozem, servisem a výstavbou elektroenergetických zařízení.

2001

Registrace ochranných známek

Název společnosti, logo a produkty jsou pro partnery synonymem kvality.

2001

2001

Vývoj odběratelských trafostanic řady PET®

Kioskovými trafostanicemi PET® začali být k distribuční síti připojováni nejrůznější odběratelé.

1999

Vznik EEIKA Brno, s.r.o. (společnost s ručením omezeným)

EEIKA Brno, s.r.o. navázala na činnost firmy Ing. Ivan Šafránek – EEIKA a převzala veškeré její aktivity.

1999

1998

Vývoj vlastní typové řady trafostanic PET®

Praktické zkušenosti z výstavby a provozu kioskových trafostanic se promítly do vývoje vlastní typové řady PET® využívající české betonové prefabrikáty společnosti Prefa Brno a.s. Jako první byla 7. 12. 1998 uvedena do provozu trafostanice PET 01 "Malá cihelna" (typ PET®STANDARD 350d) v Polné u Jihlavy.

1995

Zařazení kioskových trafostanic TMT® do výrobního programu

Firma adaptovala ve spolupráci s pracovníky tehdejšího JME, a.s. typovou řadu trafostanic TMT® italské společností MANNELLI GROUP pro použití v české distribuční síti. Prvními dvěma trafostanicemi byly TMT® STANDARD 400 v Chudčicích a TMT® MINIBOX v Brně na Barvičově ulici.

1995

1992

Založení firmy Ing. Ivan Šafránek – EEIKA

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.