Servisní služby

Servisní skupina EEIKA Brno, s.r.o. poskytuje širokou škálu servisních a opravárenských služeb na běžných rozvodných zařízeních - vedení, rozvodech vn a nn, trafostanicích všech typů, transformátorech, rozvodnách, rozváděčích a dalších zařízeních.
Filosofie služeb vychází ze základní potřeby majitele a provozovatele jakéhokoliv zařízení, kterou je stálý a bezporuchový chod. Kvalitní a rychlé servisní a opravárenské služby přináší značné ekonomické úspory, kvalitní prevence je nejefektivnější a nejlevnější způsob, jak udržovat zařízení v chodu. Kromě bezporuchového chodu zvyšuje pravidelný servis bezpečnost zařízení, ekologické a další parametry.
Servisní a opravárenská činnost má ve společnosti EEIKA Brno, s.r.o. dlouhou tradici. Už v počátcích činnosti byly jednou z hlavních částí programu opravy a repase transformátorů pro JME, a.s. i soukromé uživatele. Poptávka ze strany zákazníků vyústila v rozšíření programu oprav a servisu i na další zařízení.
O kvalitě servisních služeb hovoří i fakt, že EEIKA Brno, s.r.o. je smluvním partnerem firmy SIEMENS pro servis vn rozváděčů v České republice.
V současné době servisní centrum disponuje kompletně vybavenou opravárenskou halou, pojízdnými dílnami s vlastní elektrocentrálou, autojeřábem, několika nákladními automobily včetně Renault Midlum,  s jeřábovou rukou, případně košem pro práce ve výškách do 11m, vozidlem pro převoz nebezpečných látek ADR, dodávkovými zásahovými vozidly vybavenými nářadím a náhradními díly.

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.