Pronájem dočasných - provizorních trafostanic

pronajem

EEIKA Brno, s.r.o. pronajímá trafostanice pro připojení k síti 22 kVA. Provizorní trafostanice slouží k pokrytí dočasně zvýšeného odběru el. energie na konkrétním odběrném místě, případně pro dočasné zřízení samostatného odběrného místa. Příkladem jsou staveniště rozsáhlých staveb, při budování infrastruktury, výstavbě a rekonstrukci dálničních úseků i při jednorázových kulturních a sportovních akcích.

Provizorní trafostanici EEIKA Brno, s.r.o. instaluje na místo před zahájením odběru a po skončení prací ukončí její provoz a odveze ji.

Provizorní trafostanice jsou přizpůsobeny snadné manipulaci, technologie je umístěna v lehkém, zpravidla plechovém, plastovém nebo betonovém kiosku.

Výhody dočasných trafostanic
Výhody využití dočasných provizorních trafostanic jsou zejména ekonomické. Náklady na jiné zabezpečení dodávky el. energie by byly výrazně vyšší. Budování odběrného místa se stálou trafostanicí by bylo neefektivní. Náklady na vybudování stálé trafostanice jsou vyšší, po ukončení odběru by trafostanice byla nevyužita, nebo by bylo potřeba vynaložit další náklady na její demontáž.
Významnou výhodou dočasných trafostanic používaných v průběhu stavebních prací je fakt, že pro jejich vybudování a provoz není třeba stavební povolení. To jejich výstavbu nejen opět zlevňuje, ale velmi výrazně zkracuje termín zahájení dodávky.

Nabídka EEIKA Brno, s.r.o.:
EEIKA Brno, s.r.o. pronajímá trafostanice pro připojení k síti 22 kVA:

Betonové trafostanice PET® MINI 300o s transformátory do výkonu 630 kVA s kompaktním vn rozváděčem 2+1, nn rozváděčem RBTR a zvenčí přístupnou skříní měření. Výhodou těchto trafostanic je vysoká odolnost betonového kiosku.

Plechové provizorní trafostanice o výkonu 630 a 400 kVA s vn rozváděčem 2+1 a nn technologií dle dohody.
Všechny trafostanice odpovídají příslušným bezpečnostním normám. EEIKA Brno, s.r.o. je schopna dočasnou trafostanici instalovat na staveniště během několika dní. EEIKA Brno, s.r.o. poskytuje k využití provizorních trafostanic kompletní servis - od návrhu řešení, přes projednání s rozvodným závodem, výstavbu, pravidelný servis, až po závěrečnou demontáž.

 

 

 

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.