Kioskové trafostanice PET® ATYP

Řešení nejrůznějších nestandardních požadavků a situací v distribuci energie umožňuje kategorie PET® ATYP. Využívá prvky osvědčené kioskové technologie PET®, jejich přizpůsobením a úpravou umožní například snadno vybudovat trafostanici v záplavovém území, ve svahu nebo v dalších místech, kde by to jinak bylo velmi obtížné, snadno přizpůsobit trafostanici okolní zástavbě (častý požadavek v obytných zónách), Trafostanice PET® ATYP umožňují osazení technologickými zařízeními v distribuční (i dle standardů E.ON a dalších rozvodných závodů), odběratelské i dodavatelské verzi. Jsou určeny pro provoz v 22kV, 35kV i dalších sítích.

 

 

 

Stavební část

Stavební část trafostanice PET® ATYP tvoří standardní kioskový systém PET® složený z nadzemního kiosku, podzemní základové vany, případně střechy. Výrobní technologie umožňuje měnit délku stanice, výšku základové vany, případně i výšku skeletu.
Vnitřní uspořádání trafostanic PET® ATYP je variabilní - odpovídá plánovaným technologickým zařízením.

Příklady možností využití kioskových trafostanic PET® ATYP:

Zvýšená základová vana

Výšku základové vany lze u pochozích trafostanic zvýšit až na 2 800 mm, a volit tím výšku trafostanice nad podložím. U nepochozích trafostanic lze obdobného výsledku dosáhnout vložením dalšího kiosku o stejném půdorysu pod trafostanici. Toto řešení umožňuje umisťovat trafostanice PET® do záplavového území (technologie je umístěna nad hladinou), nad svahy i do nepřístupných míst.

Částečné zapuštění do terénu

Po hydroizolační impregnaci umožňují trafostanice PET® zapuštění do běžných svahů a terénních vln. Při výraznějším zapuštění do svahu je nutné vybudovat opěrnou zídku.

Zástavba, umístění pod terénní vlnu

Trafostanice PET® lze kompletně obestavět, zastavět do nemovitosti nebo stavební konstrukce, případně ze tří stran i shora zahrnout zeminou. Zástavba vyžaduje pouze kvalitní hydroizolaci, statické zajištění a dostatečné dimenzování žaluzií pro odvod ztrátového tepla vstupními dveřmi.

Zvýšená požární odolnost

Betonový skelet trafostanice garantuje požární odolnost 90 min. Vstupní dveře a větrací žaluzie mají charakter požárně otevřených prostor, což rozšiřuje zábor plochy o požární odstupy. Osazením trafostanice protipožárními dveřmi lze zajistit odpovídající požární odolnost a požární odstupy nahradit.

Individuální design – přizpůsobení okolí

Vnější vzhled trafostanic lze přizpůsobit okolí, případně se mohou stát součástí architektonického řešení situace. Vedle škály omítek, barevných provedení a typů střech, lze trafostanice obložit umělým kamenem, dřevem i obkladovými profily z různých materiálů.

Dodatečné rozšíření

Přístavba dalšího kiosku umožňuje rozšířit kapacitu již provozované trafostanice – například o další trafokomoru, větší rozvodnu nebo kombinaci více prostor pro různá technologická zařízení.

Zvýšené stanice

Zvýšení standardních kiosků umožňuje umístění transformátorů vyšších výkonu (až 2 MVA).

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.