Elektrorevize

EEIKA Brno, s.r.o. zabezpečuje revize vn zařízení předepsané patřičnými normami. Veškeré nově vybudované trafostanice i transformátory projdou výchozí revizí a jsou vybaveny revizní zprávou.

Součástí servisních služeb jsou periodické revize (po pěti, respektive čtyřech letech – dle typu zařízení), revize po opravách zařízení apod.

Veškeré revize probíhají v souladu s platnými normami, podle kterých odpovědní revizní technici přesně postupují. Ke každé revizi je vystaven odpovídající protokol se všemi atesty.

 

 

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.