Distribuční trafostanice pro EG.D

 

Kioskové trafostanice PET® jsou ideální volbou pro řešení nestandardních situací v distribuční síti. 

Trafostanice PET® jsou zapsány v technických normách společnosti. V současné době nejsou dodávány jako standardní typové stanice, ale v opodstatněných případech jsou, po projednání výjimky, zařazovány do distribuční sítě.

Důvodem zařazení může být například nemožnost umístění standardní trafostanice, případně vysoká ekonomická či technická náročnost.

Kioskové trafostanice PET® skýtají množství výhod vyplývajících z technologie výroby – ROZDĚLENÍ betonového kiosku na DVĚ ČÁSTI.

 

EEIKA Brno, s.r.o., je prověřeným dodavatelem, naše trafostanice v distribučních sítích spolehlivě slouží již od devadesátých let dvacátého století. Velkou výhodou při řešení komplikovaných zadání je vlastní projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o., se zkušenostmi s projekcí trafostanic, sítí i stavební projekcí. Naše projekční kancelář může navrhnout kompletní řešení – specifickou trafostanici, její připojení k síti i stavební úpravu stanoviště trafostanice.

Usazení trafostanice do svahu pod úrovní komunikace

Řešení: zvýšená základová vana

Volitelná výše základové vany (600 – 2800 mm) trafostanic PET® rozšiřuje možnosti usazení trafostanic i na jinak nevyužitelná svažitá místa u komunikací, na hranici rekultivovaných pozemků apod. bez nutnosti terénních úprav, budování opěrných zdí apod.

Úspora: využití nebonitních pozemků, minimální terénní a stavební úpravy.

Více informací zde.

Trafostanice pro záplavová území

Řešení: zvýšená základová vana až na 2800 mm

Technologie výroby stavební části pochozích trafostanic PET® s oddělenou základovou vanou umožňuje vanu zvýšit až na 2800 mm. Technologická zařízení trafostanice jsou, při jejím využití, umístěna i téměř tři metry nad terénem. Přistup k technologickým zařízením (včetně transformátoru) lze snadno zajistit roštovou konstrukcí před vstupy do trafostanice.

Úspora: odpadá zvyšování úrovně terénu, je možné využít i pozemky u kterých zvyšování terénu není možné.

Více informací zde.

Trafostanice pro vnitrobloky ve městech, nízké podjezdové profily

Řešení: nízká výška přepravovaných břemen

Při přepravě mohou být jednotlivé díly trafostanice PET® (nadzemní část a základová vana, případně střecha) uloženy na voze za sebou. Maximální výška nejvyššího dílu 2530 mm umožňuje na běžném nákladním voze podjezd většiny mostů, vedení, průjezdů i dalších překážek na komunikacích nižších tříd. Při použití sníženého valníku lze dosáhnout profilu mírně přes tři metry.

Úspora: efektivní plánování trasy bez objížděk, odpadá nutnost snímání vedení, dostupnost některých stanovišť ve vnitroblocích apod.

Více informací zde.

Trafostanice pro vhodné nízkou nosnost komunikací, mostů a mostků

Řešení: rozložení přepravované hmotnosti

Rozdělení skeletu trafostanic PET® na nadzemní část a základovou vanu dělí i hmotnost a významně snižuje hmotnost nejtěžšího přepravovaného kusu na cca 60 % hmotnosti celé trafostanice. U trafostanic PET® STANDARD 350d o půdorysu 3500 x 2600 mm je hmotnost nejtěžšího kusu (nadzemní skelet) pouhých 9 tun. Samostatným převozem jednotlivých částí trafostanice lze dosáhnout výrazně příznivější hmotnosti.

Úspora: úspora při přepravě a manipulaci jeřábem, efektivní plánování trasy bez objížděk, dostupnost stanovišť v odlehlých místech, mimo zpevněné komunikace apod.

Více informací zde.

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.