Kioskové trafostanice PET® MAXId

Dvoutransformátorové kioskové trafostanice s vnitřní obsluhou určené pro provoz v distribuční síti rozvodných závodů. Standardně jsou zařazovány do sítě 22 kV, s modifikací jsou využitelné i v síti 35 kV a dalších. PET® MAXId jsou osaditelné dvěma transformátory s instalovaným výkonem maximálně 2 x 1000 kVA. Lze je připojit k zemnímu kabelovému i volnému vedení (kabelosvodem). Osazení technologií umožňuje napájení rozsáhlejšího, výrazně strukturovaného úseku distribuční sítě.
Největší varianta této trafostanice umožňuje zřízení samostatné, zvenčí přístupné prostory pro odběratelský nn rozváděč pro napájení soukromého odběratele.
Vnitřní uspořádání trafostanice je zpravidla tříprostorové - dvě trafokobky a společná vn a nn prostora. Rozsah vn a nn technologie determinuje konkrétní varianty.

 

 

Stavební část

Stavební část trafostanic PET® MAXI tvoří standardní kioskový systém PET®, složený z nadzemního kiosku, podzemní základové vany a střechy trafostanice.
V nadzemním kiosku je umístěna veškerá technologie, podzemní vana slouží jako stavební základ, kabelový prostor i záchytná jímka pro případ úniku oleje. Nadzemní železobenový skelet trafostanice i podzemní základová vana jsou vyráběny metodou zvonového lití.

Základní charakteristiky jednotlivých variant:

U osazení vn i nn technologií i transformátorem jsou vždy uvedeny výčty s maximálními možnostmi. Přesné varianty osazení je třeba konzultovat s technikem firmy EEIKA Brno, s.r.o.
Výška trafostanice je uvedena pouze se stropním panelem a je nutno připočítat výšku zvolené střechy.
Některé fotografie mohou mít ilustrační charakter.

PET® MAXI 503d

rozměry: 5000 x 3000 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 kompaktní 3+2, nebo 4+1
  modulární rozváděč se vzduchovou izolací 2+2
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s volitelným počtem vývodů
  roštový rozváděč s volitelným počtem vývodů

PET® MAXI 553d

rozměry: 5500 x 3000 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 kompaktní do 3+2, nebo do 4+1
  modulární rozváděč se vzduchovou izolací 2+2
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s volitelným počtem vývodů
  roštový rozváděč s volitelným počtem vývodů
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 28,5 tuny, hmotnost nejtěžšího kusu (nadzemního skeletu) je 18,1 tuny.

PET® MAXI 600d

rozměry: 6000 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 2+2, nebo do 4+1
  modulární rozváděč se vzduchovou izolací 2+2
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  roštový rozváděč s velkým množstvím vývodů
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 29 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 20 tun.

PET® MAXI 603d

rozměry: 6000 x 3000 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 3+2, nebo 4+1
  modulární rozvádeč se vzduchovou izolací 2+2
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný do 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s volitelným počtem vývodů
  roštový rozváděč s volitelným počtem vývodů
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 33,5 tuny, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 22 tun.

PET® MAXI 650d

rozměry: 6500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 kompaktní 2+2, nebo do 4+1
  modulární se vzduchovou izolací 4+1
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný do 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  roštový rozváděč s velkým množstvím vývodů
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 30 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 21 tun.

PET® MAXI 700d

rozměry: 7500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 kompaktní 4+2, nebo do 4+1
  modulární rozváděč se vzduchovou izolací 2+2, nebo 4+1
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný do 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  roštový rozváděč s velkým množstvím vývodů
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 37 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 23 tun.

PET® MAXI 750d

rozměry: 7500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 kompaktní 4+2, nebo do 4+1
  modulární se vzduchovou izolací 2+2, nebo 4+1
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný do 1250 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s volitelným počtem vývodů
  roštový rozváděč s volitelným počtem vývodů
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 39 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 25 tun.

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.