EEIKA Brno, s.r.o. provádí opravy a repas výkonových transformátorů. Každý transformátor, který projde opravou, nebo repasem je plně funkční a je schopen nasazení do sítě. Servisní služby a opravárenské práce jsou spojeny s transformátorodpovídajícím poradenstvím a revizemi.

Dílenské opravy transformátorů

Veškeré opravy transformátorů (s výjimkou drobných servisních zásahů) probíhají ve vlastní kompletně vybavené opravárenské dílně. Přestože poruchy transformátorů mohou být různé povahy, postup při dílenské opravě je zpravidla obdobný:

1. krok – diagnostika
Technik pohlédne a proměří stav transformátoru, definuje závadu.
(tento krok může proběhnout i mimo halu – v místě provozu transformátoru)

2. krok – nabídka variant dalšího postupu
S ohledem na technický stav transformátoru technik posoudí opravitelnost, doporučí další postup - nejvýhodnější z ekonomického hlediska (opravit transformátor, zakoupit nový, nebo repasovaný).

3. krok – cenová nabídka
Firma zašle kalkulaci předpokládané ceny pro zvolenou variantu.

4. krok – odsouhlasení ceny
Zákazník odsouhlasí cenu – má-li zájem, může si prohlédnout závadu transformátoru přímo v opravárenské dílně, nebo může dostat podklady včetně fotografií e-mailem, nebo faxem.

5. krok – vlastní oprava
oprava olejového transformátoru zahrnuje následující kroky:

 • vypuštění oleje
 • demontáž jádra
 • demontáž magnetického obvodu
 • demontáž spálených cívek
 • navíjení cívek
 • montáž cívek a magnetického obvodu
 • přezkoušení jádra
 • diagnostika oleje – případná výměna oleje
 • vymytí nádoby a víka, vnější mytí
 • kontrola, oprava přepínače odboček
 • oprava nádoby
 • přetěsnění víka a průchodek
 • vysušení nádoby a jádra
 • zkouška jádra na vzduchu
 • přezkoušení kompletovaného transformátoru
 • povrchová úprava
 • výstupní kontrola

6. krok - vystavení protokolu
Ke každému opravenému transformátoru je předán protokol o opravě a revizi.

 

Havarijní opravy výměnným způsobem

Pro případy, kdy trvající výpadek el. energie může způsobit velké ekonomické, nebo i ekologické škody, je určena služba „Havarijní výměna transformátorů“ (oprava výměnným způsobem). Na místo poškozeného transformátoru se osadí natrvalo jiný o odpovídajícím výkonu a odběratel je ihned připojen k energetické rozvodné síti.

postup při havarijní výměně
1. krok – prvotní kontakt
Majitel poškozeného transformátoru volá na pohotovostní linku, technik podle informací zjistí typ transformátoru, pravděpodobnou závadu a podmínky pro opravu.

2. krok – výjezd montážní skupiny
Montážní četa vyjíždí na místo poruchy s náhradním transformátorem, kompletním vybavením, případně i vlastním autojeřábem.

3. krok – výměna transformátoru
Na místo poškozeného transformátoru je usazen nový.

4. krok – připojení k el. rozvodné síti
Během krátké chvíle po výměně je obnovena dodávka el. energie.

Oprava je rychlá – je vyřešena zpravidla do několika hodin, probíhá pouze jedna demontáž a montáž transformátoru. Se zpětnou demontáží a montáží odpadá i druhé vypnutí přívodu el. energie a výjezd montážní čety. Tím je tento způsob opravy pro zákazníka i výrazně levnější. V případech, kdy si majitel přeje užívat i po opravě svůj původní transformátor, instaluje servisní četa po dobu opravy náhradní transformátor o vyhovujícím výkonu. Původní opraví a po několika dnech instaluje zpět.

EEIKA Brno, s.r.o. poskytuje záruky na veškeré opravy a komponenty transformátoru v délce 12 – 24 měsíců.

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.