Stožárové trafostanice

stozarova nova

Sloupové a příhradové trafostanice jsou nejlevnějším typem trafostanic. Jsou vhodné pro zapojení na volné vedení mimo zástavbu. Jsou standardní součástí distribuční sítě všech rozvodných závodů, v odběratelské verzi zajišťují přívod energie k velkému množství firem a areálů po celé České republice.
Výhodou sloupových trafostanic je nízká pořizovací cena a rychlá výstavba. Nevýhodou jsou omezené možnosti v osazení technologickými zařízeními, přímé vystavení technologie povětrnostním vlivům, bezpečnostní a ekologická rizika - při poruše těsnosti transformátoru dochází ke kontaminaci půdy, hrozí dotyk se zařízeními pod proudem (například při dětských hrách apod.). Sloupové trafostanice vyžadují častější a tím i nákladnější servis.

Nosnou konstrukci sloupové trafostanice tvoří jeden nebo dva sloupy z předpjatého betonu (EEIKA Brno, s.r.o. používá sloupy EPV 10,5/20). Sloupy dvousloupových trafostanic jsou vzájemně spojeny ocelovými konzolami.

Konstrukce vytvořená ze dvou sloupů je stabilnější, umožňuje osazení výkonnějším transformátorem do výkonu 630 kVA a snadnější manipulaci při výstavbě i následném servisu. Nevýhodou je vyšší cena. Jednosloupová trafostanice umožňuje osazení transformátorem do výkonu 400 kVA.

Nosná konstrukce příhradových trafostanic je složena z ocelových profilů. Její nevýhodou je náchylnost ke korozi a mechanickému opotřebení. Jsou proto vyšší nároky na servis.

Možnosti osazení sloupových trafostanic technologickými zařízeními jsou omezené jejich charakterem. Na vn straně se osazují omezovači přepětí, podpěrnými izolátory a pojistkami. Vn zařízení musí být umístěna minimálně 5 m nad zemí.
Sloupové trafostanice jsou osazovány jedním transformátorem s olejovým chlazením do výkonu 400 kVA (u jednosloupových trafostanic), nebo 630 kVA (u dvousloupových a příhradových trafostanic).

Na nn straně jsou sloupové trafostanice vybaveny skříňovým rozváděčem umístěným nad zemí v pevné schránce odolné proti vlivům prostředí i mechanickému poškození.

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.