Kioskové trafostanice PET® SESTAVAd

Kategorie PET® SESTAVA umožňují budování velkých trafostanic pro napájení rozsáhlých strukturovaných částí distribuční sítě nebo energeticky velmi náročných objektů.
Mohou například napájet výrobní závody, průmyslové zóny, obytné komplexy, plnit funkci vstupních rozvoden apod. Mohou poskytnout prostor i pro instalaci odběratelské části technologie.

Trafostanice PET® SESTAVAd umožňují osazení libovolným množstvím technologie i libovolný instalovaný výkon dosažený zapojením několika transformátorů do výkonu 1250 kVA, u atypických provedení i o vyšším výkonu.

 

Stavební část

Stavební část trafostanic PET® SESTAVAd je sestavena z několika standardních kiosků PET®. Jejich množství a velikost je navrženo přímo dle plánované technologie. Základová vana kopíruje půdorys trafostanice a je zmonolitněna z odpovídajícího počtu dílců. Pro vytvoření sourodého podloží a eliminaci případných pozdějších vlivů jeho pohybů na stabilitu trafostanice je pod celým půdorysem vybetonována zpevňující základová deska.
Vnitřní uspořádání trafostanic PET® SESTAVA je variabilní - odpovídá plánovaným technologickým zařízením.

Příklady trafostanic PET® SESTAVAd

U konkrétních trafostanic jsou uvedeny přesné technické specifikace. Realizaci trafostanice PET® SESTAVA je třeba konzultovat s technikem společnosti EEIKA Brno, s.r.o.

PET® SESTAVAd 780x400 Jihlava Hruškovy Dvory

rozměry: 7800 x 4000 x 2530 mm
vn technologie: modulární rozváděč s izolací SF6 Siemens 8DH10 TR+RB3+LT1+RB3+TR
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný o výkonu 400 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč 2 pole (2 x 8 vývodů s pojistkovými odpínači 400 A) – distribuční rozváděč
  rozvodna nn pro umístění dalších odběratelských rozváděčů

PET® SESTAVAd 1100x260 Modřice – Olympia (vstupní rozvodna)

rozměry: 11000 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: modulární rozváděč s izolací SF6 o jedenácti polích
transformátor: olejový hermetizovaný o výkonu 250 kVA
nn technologie: rozváděč RDO 1000

PET® SESTAVA 1000x300d Prostějov – VR1 PV Kojetínská

rozměry: 10000 x 3000 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč SIEMENS 8DJH E+T+L1+L1+S+L1+S+L1+L1+S+L1+S+L1+L1+L1+L1
transformátor: olejový hermetizovaný o výkonu 250 kVA
nn technologie rozváděč RST 1099/4435

PET® SESTAVA 850 x 520d Šlapanice – Brněnská pole

rozměry: 10000 x 3000 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč SIEMENS 8DH10 LS1+LS2+TR+SE1+LT2+TR+LS2+LS1
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný o výkonu 630 kVA
vn technologie RST 1099/4635

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.