Trafostanice PET® pro záplavová území

Úspora: odpadá zvyšování úrovně terénu, je možné využít i pozemky u kterých zvyšování terénu není možné.

Vodní zákon – zákon 254/2001 Sb. stanovuje podmínky za jakých je možné v územích ohrožených záplavami budovat nové stavby včetně staveb infrastruktury, dotýká se i výstavby trafostanic.

Kiosková technologie je pro výstavbu trafostanic v záplavových územích ideální. Betonová konstrukce odolá statickému i dynamickému působení vody výrazně lépe než zděná budova. Technologie je v betonovém kiosku daleko lépe chráněna než u stožárové trafostanice.

 

 

Konstrukce kioskových trafostanice PET® umožňuje výstavbu stanic s podlahou umístěnou 0 – 2800 mm nad terénem. Tím trafostanice PET® vyhovují požadavku na umístění podlahy nad hladinou Q100 ve většině zastavěných záplavových území. Nadzemní část trafostanice a zapojení technologických zařízení se nijak neliší od běžných trafostanic.

Kvalitní železobetonová konstrukce vany PET® vyrobené metodou zvonového lití je dostatečně pevná, aby nemohlo dojít k jejímu poškození vlivem tlaku vody. Standardně je impregnována proti pronikání vody dovnitř a oleje ven. Běžně užívané kabelové průchodky Haufftechnik odolají tlaku vody 2,5 barů. Umožňují připojení trafostanice ke kabelovému vedení (pod zemí i nad zemí). Přístup k technologickým zařízením může být řešen například ocelovou žárově zinkovanou konstrukcí se schody a rampou.

Díky tomu, že je stavební část trafostanice PET® složena ze dvou dílů, neklade nestandardní výška trafostanice (více než 5 m) žádné speciální nároky na dopravu a manipulaci.

Jedním z prvních příkladů efektivního využití kioskové technologie v záplavovém území je PET® STANDARD 350d Brno, Kšírova – Pastviska v Brně-Horních Heršpicích.

PET® STANDARD 350d Brno, Kšírova – Pastviska

celková výška 4580 mm
výška vany 2000 mm
vn technologie: SIEMENS 8DJ20/10
transformátor: 630 kVA
nn technologie:

RST 1099/4635

více zde  

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.