Kioskové trafostanice PET® STANDARDd

Jednotransformátorové kioskové trafostanice s vnitřní obsluhou určené pro provoz v distribuční síti rozvodných závodů. Standardně jsou zařazovány do sítě 22 kV, s modifikací jsou využitelné i v síti 35 kV a dalších. PET® STANDARDd mohou být osazeny jedním transformátorem s maximálním instalovaným výkonem 630 kVA. Lze je připojit k zemnímu kabelovému i volnému vedení (kabelosvodem).
Osazení technologií umožňuje napájení běžně strukturovaného úseku distribuční sítě. Nejmenší varianta je při rekonstrukcích často využívána jako moderní náhrada za sloupovou trafostanici.
Vnitřní uspořádání trafostanice je zpravidla dvouprostorové - trafokobka a společná vn a nn prostora.

 

 

Stavební část

Stavební část trafostanic PET® STANDARDd tvoří standardní kioskový systém PET® složený z nadzemního kiosku, podzemní základové vany a střechy.
Nadzemní část trafostanice tvoří železobetonový skelet o síle stěny 100 mm vyráběný, stejně jako podzemní základová vana, metodou zvonového lití.

Základní charakteristiky jednotlivých variant:

U osazení vn i nn technologií i transformátorem jsou vždy uvedeny výčty s maximálními možnostmi. Kombinace osazení lze orientačně získat v "sestavtesitrafostanici.cz", přesné varianty je třeba konzultovat s technikem firmy EEIKA Brno, s.r.o.
Výška trafostanice je uvedena pouze se stropním panelem a je nutno připočítat výšku zvolené střechy.
Některé fotografie mohou mít ilustrační charakter.

PET® STANDARD 350d

rozměry: 3500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 kompaktní do 3+1
  rozváděč se vzduchovou izolací 1+1
transformátor: olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč do deseti vývodů
  roštový rozváděč do deseti vývodů
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 15 tun, hmotnost nadzemního skeletu je 9 tun.

PET® STANDARD 400d

rozměry: 4000 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 kompaktní do 3+1
  rozváděč se vzduchovou izolací 2+1
transformátor: olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč do deseti vývodů
  roštový rozváděč do deseti vývodů
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 17 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (nadzemního skeletu) je 11 tun.

PET® STANDARD 450d

rozměry: 4500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 3+1
  rozváděč se vzduchovou izolací 2+1
transformátor: olejový hermetizovaný (případně suchý) do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč do deseti vývodů
  roštový rozváděč do deseti vývodů
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 19 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 12 tun.

PET® STANDARD 500d

rozměry: 5000 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 3+1
  rozvádeč se vzduchovou izolací do 3+1
transformátor: olejový hermetizovaný (případně suchý) do 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  roštový rozváděč s velkým množstvím vývodů
PET® STANDARD 500d umožňuje zřízení samostatné nn prostory pro soukromého odběratele.
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 21 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 13,5 tuny.

PET® STANDARD 550d

rozměry: 5500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 3+1, modulární
  se vzduchovou izolací 3+1
transformátor: olejový hermetizovaný (případně suchý) do 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  roštový rozváděč s velkým množstvím vývodů
PET® STANDARD 550d umožňuje zřízení samostatné nn prostory pro soukromého odběratele.
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 22 tuny, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 13,5 tuny.

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.