Opravy elektroenergetických zařízení

Zásadními faktory při opravě elektroenergetického zařízení jsou rychlost a kvalita opravy.

Zařízení, které projde kteroukoliv z forem opravy ve firmě EEIKA Brno, s.r.o. je schopno poskytovat služby ve stejné kvalitě jako před poruchou. Rychlost opravy závisí na rozsahu poškození, servisní skupina EEIKA Brno, s.r.o. vždy volí postup minimalizující ztráty.

 

Opravy na místě

Jednoduché poruchy odstraní servisní četa vybavená pojízdnou dílnou přímo na místě. V nejkratší možné době zařízení opraví a zprovozní. Na místě probíhají i rozsáhlejší opravy a rekonstrukce větších celků, které není možné transportovat.

 

Opravy v hale

Rozsáhlejší opravy probíhají ve firemní opravárenské hale. Například opravy transformátorů, při kterých hrozí kontaminace okolí trafoolejem. Kompletně vybavená opravárenská hala umožňuje provádět i velmi náročné servisní zásahy. Pro snadnou manipulaci je vybavena mostovým jeřábem, splňuje přísná ekologická kritéria, je vybavena i nádrží pro převoz nebezpečných látek ADR.

 

Havarijní opravy výměnným způsobem

Pro mimořádné situace, kdy výpadek dodávky energie může způsobit rozsáhlé škody a oprava poškozeného zařízení si vyžádá delší dobu, je určena oprava výměnným způsobem. Při ní servisní četa přiveze adekvátní náhradní zařízení, které instaluje namísto porouchaného, a okamžitě obnoví dodávku energie.

 

Postup při havarijní opravě je následující:

  1. krok – prvotní kontakt
  2. Majitel poškozeného zařízení nahlásí poruchu na pohotovostní linku, technik podle informací zjistí typ poškozeného zařízení, pravděpodobnou závadu a podmínky pro opravu.
  3. krok – výjezd montážní skupiny
  4. Montážní četa vyjíždí na místo poruchy s náhradním zařízením, pojízdnou dílnou s kompletním vybavením a v případě potřeby i vlastním autojeřábem.
  5. krok – výměna zařízení
  6. Na místo poškozeného zařízení je usazeno nové, poškozené díly, které lze na místě opravit, jsou opraveny.
  7. krok – připojení k el. rozvodné síti
  8. Během chvíle po výměně je obnovena dodávka el. energie.

Oprava je velmi rychlá a pro majitele i ekonomicky výhodná. Se zpětnou demontáží a montáží odpadá i druh vypnutí přívodu el. energie a výjezd montážní čety. Je-li poškozené zařízení opravitelné, EEIKA Brno, s.r.o. je započítá jako protihodnotu ceny opravy.

Servisní četa EEIKA Brno, s.r.o. poskytuje veškeré služby po celé České republice. O kvalitě služeb hovoří i fakt, že EEIKA Brno, s.r.o. je smluvním partnerem společnosti SIEMENS pro servis vn rozváděčů v České republice.

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.