Kioskové trafostanice PET® MAXIo

V odběratelské verzi jsou pochozí povrchové trafostanice s vnitřní obsluhou určené pro připojení jednotlivých odběratelů k rozvodné síti. PET® MAXIo jsou dvoutransformátorové stanice s maximálním instalovaným výkonem 2000 kVA. Lze je připojit k zemnímu kabelovému i volnému vedení (kabelosvodem). Jsou vhodné pro napájení středních a větších průmyslových závodů, objektů občanské vybavenosti a náročných podnikatelských areálů.
Vnitřní uspořádání trafostanice je zpravidla čtyřprostorové (dvě trafokobky, vn a nn prostora). Rozsah vn a nn technologie determinuje konkrétní varianty.
Trafostanice umožňuje obchodní měření na vn i nn straně dle osazení technologickými zařízeními a požadavků příslušného rozvodného závodu.

 

 

Stavební část

Stavební část trafostanic PET® MAXI tvoří standardní kioskový systém PET®, složený z nadzemního kiosku, podzemní základové vany a střechy trafostanice.
V nadzemním kiosku je umístěna veškerá technologie, podzemní vana slouží jako stavební základ, kabelový prostor i záchytná jímka pro případ úniku oleje. Nadzemní železobenový skelet trafostanice i podzemní základová vana jsou vyráběny metodou zvonového lití.

Základní charakteristiky jednotlivých variant:

U osazení vn i nn technologií i transformátorem jsou vždy uvedeny výčty s maximálními možnostmi. Kombinace osazení lze orientačně získat v "sestavtesitrafostanici.cz", přesné varianty je třeba konzultovat s technikem firmy EEIKA Brno, s.r.o.
Výška trafostanice je uvedena pouze se stropním panelem a je nutno připočítat výšku zvolené střechy.
Některé fotografie mohou mít ilustrační charakter.

PET® MAXI 503o

rozměry: 5000 x 3000 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 kompaktní 3+2, nebo 4+1
  rozváděč se vzduchovou izolací 2+2
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s volitelným počtem vývodů
  roštový rozváděč s volitelným počtem vývodů
  kompenzační rozváděč do 100 kVAr, obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 26,3 tuny, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 16,8 tuny.

PET® MAXI 553o

rozměry: 5500 x 3000 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 kompaktní do 3+2, nebo do 4+1
  rozváděč se vzduchovou izolací 2+2
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s volitelným počtem vývodů
  roštový rozváděč s volitelným počtem vývodů
  kompenzační rozváděč do 100 kVAr, obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 28,5 tuny, hmotnost nejtěžšího kusu (nadzemního skeletu) je 18,1 tuny.

PET® MAXI 600o

rozměry: 6000 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 2+2, nebo do 4+1
  modulární rozváděč se vzduchovou izolací 4+1
transformátor: olejový hermetizovaný do výkonu 1000 kVA
  nebo 2 x olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  kompenzační rozváděč do 400 kVAr
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 29 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 20 tun.

PET® MAXI 603o

rozměry: 6000 x 3000 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 3+2, nebo 4+1
  modulární rozvádeč se vzduchovou izolací 2+2
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný do 1000 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s volitelným počtem vývodů
  roštový rozváděč s volitelným počtem vývodů
  kompenzační rozváděč do 150 kVAr
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 33,5 tuny, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 22 tun.

PET® MAXI 650o

rozměry: 6500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 kompaktní 2+2, nebo do 4+1
  modulární se vzduchovou izolací 4+1
transformátor: olejový hermetizovaný do 1000 kVA
  nebo 2 x 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  roštový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  kompenzační rozváděč do 400 kVAr
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 30 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 21 tun.

PET® MAXI 700o

rozměry: 7500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 kompaktní 4+2, nebo do 4+1
  modulární rozváděč se vzduchovou izolací 2+2, nebo 4+1
transformátor: olejový hermetizovaný do 1250 kVA
  nebo 2 x 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  roštový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  kompenzační rozváděč do 400 kVAr
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 37 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 23 tun.

PET® MAXI 750o

rozměry: 7500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 kompaktní 2+2, nebo do 4+1
  modulární se vzduchovou izolací 2+2, nebo 4+1
transformátor: olejový hermetizovaný do 1250 kVA
  nebo 2 x 1250 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s volitelným počtem vývodů
  roštový rozváděč s volitelným počtem vývodů
  kompenzační rozváděč do 400 kVAr
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 39 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 25 tun.

PET® MAXI 853o

rozměry: 8500 x 3000 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 kompaktní 4+2, nebo do 4+1
  modulární se vzduchovou izolací 2+2, nebo 4+1
transformátor: olejový hermetizovaný do 1250 kVA
  nebo 2 x 1250 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s volitelným počtem vývodů
  roštový rozváděč s volitelným počtem vývodů
  kompenzační rozváděč do 400 kVAr
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 54 tuny, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 32 tun.

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.