Kioskové trafostanice PET® SESTAVAv

Kioskové trafostanice PET® SESTAVAv umožňují budování velkých trafostanic pro vyvedení výkonu ze zdrojů o velkém výkonu v řádu jednotek i desítek MVA.

Trafostanice PET® SESTAVA umožňují osazení libovolným množstvím technologie i libovolný instalovaný výkon dosažený zapojením několika transformátorů do výkonu 1250 kVA, umožňují umístění měničů proudu do trafostanice.

 

 

 

Stavební část

Stavební část trafostanic PET® SESTAVAv je sestavena z několika standardních kiosků PET®. Jejich množství a velikost je navrženo přímo dle plánované technologie. Základová vana kopíruje půdorys trafostanice a je zmonolitněna z odpovídajícího počtu dílců. Pro vytvoření sourodého podloží a eliminaci případných pozdějších vlivů jeho pohybů na stabilitu trafostanice je pod celým půdorysem vybetonována zpevňující základová deska.
Vnitřní uspořádání trafostanic PET® SESTAVAv je variabilní - odpovídá plánovaným technologickým zařízením..

Příklady trafostanic PET® SESTAVAv

U konkrétních trafostanic jsou uvedeny přesné technické specifikace. Realizaci trafostanice PET® SESTAVA je třeba konzultovat s technikem společnosti EEIKA Brno, s.r.o.

PET® SESTAVA 950x300v Mastířovice JIH

rozměry: 9500 x 3000 x 2800 mm
vn technologie: modulární rozváděč s izolací SF6 o čtyřech polích
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný o výkonu 1250 kVA
nn technologie: 2 x skříňový
  rozváděč 110 V DC, skříň měření, skříň DŘT

PET® SESTAVA 1700x300v Mastířovice SEVER

rozměry: 17000 x 3000 x 2800 mm
vn technologie: modulární rozváděč s izolací SF6 o šesti polích
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný o výkonu 1600 kVA
  2 x olejový hermetizovaný o výkonu 1000 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč
  rozvaděč 110 V DC, skříň měření, skříň DŘT

PET® SESTAVA 1450x300v Malešovice TS1

rozměry: 14500 x 3000 x 2660 mm
vn technologie: modulární rozváděč s izolací SF6 o 6 polích
transformátor: olejový hermetizovaný o výkonu 1000 kVA
nn technologie srříňový rozváděč
  rozvaděč 110 V DC, skříň měření, skříň DŘT, skříň EZS
  stanoviště měničů

PET® SESTAVA 1200x300v Malešovice TS2 a TS3

rozměry: 12000 x 3000 x 2660 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 kompaktní 1+1
transformátor: olejový hermetizovaný o výkonu 1000 kVA
nn technologie skříňový rozváděč
  stanoviště měničů

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.