Velbloud uchem jehly?

Pro jiné možná. Pro nás není problém!
znojmo prujezdVlastnosti a uspořádání stavební části trafostanic PET® nám umožnily vybudovat pochozí trafostanici na místě, pro jiné, neřešitelném. Ve druhé polovině letošního května jsme ve Znojmě dokázali usadit pochozí kioskovou trafostanici PET® STANDARD 350d ve vnitrobloku ulic Havlíčkova, Smetanova a Alšova. Jediný přístup do uzavřeného prostoru vede průjezdem domu Havlíčkova 3. Dvanáctimetrový průjezd kolmý na nepříliš širokou ulici je vysoký pouhých 364 cm a široký 309 cm. Už na první pohled je na jeho odřených stěnách vidět, že byl pro mnohé řidiče těžkým oříškem. Dostat dovnitř pochozí kioskovou trafostanici umožnilo právě naše technické řešení stavební části s oddělenou vanou trafostanice. Samostatná nadzemní část o výšce 263 cm se na valníku s dočasně sníženým pneumatickým odpružením do průjezdu vešla s několikacentimetrovou rezervou. Návoz usnadnil i mírně zúžený střešní betonový panel. Přesahy kratší o 5 cm na každé straně daly řidičce téměř dvacet centimetrů prostoru po stranách. To stačilo. Do vnitrobloku se tak bez problémů dostaly oba nákladní vozy, náš 40tunový jeřáb i montážní vůz. Zbytek pokládky proběhl naprosto standardním způsobem. Pouze kompletní oplechování střechy včetně krytiny, okapů a svodů jsme u této trafostanice výjimečně instalovali až po usazení na místě.
Instalace trafostanice PET® STANDARD 350d Znojmo – Havlíčkova je součástí rekonstrukce distribuční sítě E.ON Distribuce a.s. Původní zděná kobková trafostanice byla zcela demontována. Nová trafostanice na malé části jejího půdorysu je osazena olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 400 kVA, vn rozváděčem ORMAZABAL GA 2K 1TS–C a nn rozváděčem RST 10xx/4835. Do nové trafostanice byly nejprve přepojeny původní vn i nn kabely, následně i nová vn a nn vedení.
Stavba trafostanice PET® STANDARD 350d Znojmo – Havlíčkova je další ukázkou řešení, která nám naše technologie umožňuje zákazníkům poskytovat. O podobném logis­tickém oříšku na zámku ve Žďáru nad Sázavou si můžete přečíst zde.

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.