Bezpečnostní oddělovací transformátory OTB 231

EEIKA Brno s.r.o. vyvinula a dodává typovou řadu bezpečnostních oddělovacích transformátorů OTB 231.
Bezpečnostní oddělovací transformátory OTB 231 jsou důležitou bezpečnostní pomůckou pro ochranu před úrazem elektrickým proudem při práci s ručním elektrickým nářadím. Jsou určeny pro práci v „omezených vodivých prostorech" (dle ČSN 33 2000-7-706). Omezenými vodivými prostorami se rozumí místa obklopená vodivými kovovými konstrukcemi, stěnami a předměty s omezenou možností přerušení kontaktu s nimi. V souladu s uvedenou normou využívá OTB 231 při ochraně před úrazem elektrickým proudem v těchto prostorech principu napájení oddělenými obvody. Konstrukční řešení i výstupní parametry umožňují OTB 231 využít i pro práci ve "stísněných prostorech". Ty ČSN 33 2000-4-41 definuje jako prostory, ve kterých nelze zajistit minimální vzdálenost od vodivých předmětů na 2,25 m.

 

Využití OTB 231

Situace vymezené výše uvedenými normami se vyskytují v široké škále odvětví a lidských činností. Ukázkovým příkladem je oprava vnitřního pláště kotle - pracovník se nachází přímo uvnitř kovem obklopeného prostoru. Obdobné situace vznikají při montážích a opravách plechových střech, pracích v kolektorech, kabelových kanálech, kovových nádržích i jinde ve strojírenském, chemickém průmyslu i ve stavebnictví - všude tam, kde jsou prostory s kovovými materiály.
Bezpečnostní oddělovací transformátory OTB 231 umožňují bezpečné napájení veškerého běžného ručního nářadí – ručních vrtaček, rozbrušovaček, ručních pil, brusek apod. napětím 231 V. Některé typy OTB 231 umožňují, díky své konstrukci, současnou práci dvou kusů nářadí i připojení osvětlení nebo jiného zařízení napájeného bezpečným napětím 24 V.

Manipulace

OTB 231 je uzavřen v pevné nárazuvzdorné skříňce s krytím IP 55. Je opatřen madlem a kolečky pro snadnou manipulaci a přesuny mezi více pracovišti. Běžnou manipulaci a obsluhu oddělovacího transformátoru – přesun na pracoviště, mezi dvěma pracovišti, instalaci, zapojení, včetně připojení ručního nářadí zvládne bez problémů jedna osoba.

Volba typu

Škála typů OTB 231 pokryje běžné potřeby obvyklých pracovních činností.
Při volbě vhodného typu bezpečnostního oddělovacího transformátoru je nutné přihlédnout k předpokládanému využití. K charakteru prací, množství a druhu použitého nářadí, požadavku na osvětlení pracoviště, ale i k účiníku použitého nářadí.

EEIKA Brno, s.r.o. dodává Bezpečnostní oddělovací transformátory standardně se specifikacemi dle uvedených typových označení. Pro využití v konkrétních situacích je připravena vyrobit nestandardní typy se specifikací dle potřeb odběratele.

TYPY OTB 231:

OTB 213/1,3

Umožňuje napájení jednoho kusu ručního nářadí o menším a středním příkonu (do 1170 W).
napájení: 231 V/50 Hz
jmenovitý proud I: 5,6 A
sekundární napětí S: 231 V
jmenovitý výkon S: 1300 VA
hmotnost: 39 kg
krytí: IP 55

OTB 231/1,3bn

Umožňuje napájení jednoho kusu ručního nářadí o menším a středním příkonu (do 1170 W), umožňuje připojení osvětlení nebo jiného zařízení napájeného 24 V.
napájení: 231 V/50 Hz
jmenovitý proud I: 9,9 A
sekundární napětí S1: 231 V
sekundární napětí S2(bn): 24 V
jmenovitý výkon S1: 1300 VA
jmenovitý výkon S2(bn): 100 A
hmotnost: 39 kg
krytí: IP 55

OTB 231/2,9

Umožňuje napájení jednoho kusu těžkého ručního nářadí o velkém příkonu (do 2610 W).
napájení: 231 V/50 Hz
jmenovitý proud I: 12,6 A
sekundární napětí S: 231 V
jmenovitý výkon S: 2900 VA
hmotnost: 50 kg
krytí: IP 55

OTB 231/2,9bn

 Umožňuje napájení jednoho kusu těžkého ručního nářadí o velkém příkonu (do 2610 W), umožňuje připojení osvětlení nebo jiného zařízení napájeného 24 V.
napájení: 231 V/50 Hz
jmenovitý proud I: 13,1 A
sekundární napětí S1: 231 V
sekundární napětí S2(bn): 24 V
jmenovitý výkon S1: 2900 VA
jmenovitý výkon S2(bn): 100 VA
hmotnost: 50 kg
krytí: IP 55

OTB 231/2x1,3

Umožňuje současné napájení dvou kusů ručního nářadí o menším a středním příkonu (do 1170 W každého).
napájení: 231 V/50 Hz
jmenovitý proud I: 11,3 A
sekundární napětí S1: 231 V
sekundární napětí S2: 231 V
jmenovitý výkon S1: 1300 VA
jmenovitý výkon S2: 1300 VA
hmotnost: 50 kg
krytí: IP 55

OTB 231/2x1,3bn

napájení: 231 V/50 Hz
jmenovitý proud: 11,9 A
sekundární napětí S1: 231 V
sekundární napětí S2: 231 V
sekundární napětí S3(bn): 24 V
jmenovitý výkon S1: 1300 VA
jmenovitý výkon S2: 1300 VA
jmenovitý výkon S3(bn): 100 VA
hmotnost: 50 kg
krytí: IP 55

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.