Trafostanice PET® nevyžadují velkou nosnost komunikací a mostů

Úspora: úspora při přepravě a manipulaci jeřábem, efektivní plánování trasy bez objížděk, dostupnost stanovišť v odlehlých místech, mimo zpevněné komunikace apod.

 

Nosnost mostů, mostků a komunikací hraje při výstavbě kioskových trafostanic výraznou roli z logistického i ekonomického hlediska. Úhrnná hmotnost trafostanice a přepravujícího nákladního vozu dosahuje (dle typu trafostanice) desítek tun.

Zejména na komunikacích nižších tříd najdeme množství mostů, cestních úseků i nezpevněných komunikací, jejichž nosnost převozu těžších trafostanic brání.

 

 

 

 

 

Rozdělený skelet trafostanic PET® (nadzemní část a základová vana) významně snižuje hmotnost nejtěžšího přepravovaného kusu na cca 60 % hmotnosti celé trafostanice. Například u trafostanic PET® STANDARD 350d o půdorysu 3500 x 2600 mm je hmotnost nejtěžšího kusu (nadzemní skelet) pouhých 9 tun. Samostatným převozem jednotlivých dílů lze dosáhnout příznivé hmotnosti nákladního auta s trafostanicí zaručující dostupnost po běžných komunikacích i v nezpevněném terénu.

Dalším významným aspektem nízké hmotnosti je možnost využití levnějších a dostupnějších autojeřábů o nižší nosnosti.

Celková úspora při přepravě a pokládce trafostanic PET® může, díky oddělené základové vaně, dosahovat až vyšších desítek tisíc korun.

Příkladem je třeba trafostanice PET® STANDARD 350d Brožkův vrch u Nového Města na Moravě, která na stanoviště cestovala po lesních cestách - v zimě lyžařských běžeckých stopách.

 

 

 

PET® STANDARD 350d Nové město n.M. - Brožkův kopec

celková hmotnost 14 t
výška vany 9 t
vn technologie: PS 24/01
transformátor: 400 kVA
nn technologie: RDO 1000 01HL/00/V10
   

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.