Odběratelské trafostanice PET®

Odběratelské trafostanice slouží k připojení konkrétních odběratelů (průmyslových podniků, firemních areálů, lokálních distribučních soustav apod.) k energetické rozvodné síti. Tomu je přizpůsobeno osazení technologií. Trafostanice je osazena měřením odběru el. energie. Vlastníkem a provozovatelem trafostanice je odběratel. Technologická zařízení vn mohou být v majetku distributora (např. při připojení na smyčkové vedení v teritoriu E.ON Česká republika). Servis a opravy trafostanice zajišťuje odběratel. Na vývody nn rozváděče v trafostanici jsou připojeny soukromé rozvody odběratele. Odběratelská trafostanice slouží zpravidla k napájení jednoho odběratele. V případě souhlasu distributora je z ní možno napájet i více odběratelů.


Odběratelské trafostanice řady PET® dodávané firmou EEIKA Brno, s.r.o. jsou schopny zajistit dodávky energie pro všechny typy odběratelských celků napájených ze sítí vn. Typ trafostanice i technologická zařízení jsou dodávány v závislosti na současných potřebách odběratele a s přihlédnutím k dalšímu potenciálnímu rozvoji.

Přechod na velkoodběr - úspora až statisíce ročně

Vybudování vlastní trafostanice a přechod z odběratelské kategorie C do kategorie B může firmám přinést výraznou úsporu  - až statisíce korun ročně (výše závisí na objemu a struktuře odběru).  Návratnost investice do trafostanice  je v takovém případě jen několik let. Výpočtem úspory a doby návratnosti můžete konzultovat s technikem EEIKA Brno, s.r.o.

 

 

 

 

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.