Projekční služby

projekce

Projekční kancelář firmy EEIKA Brno, s.r.o. je zaměřena především na projekci vyhrazených elektrických zařízení, na zajištění podpory investorské činnosti před a v průběhu realizace staveb a související služby. Vypracovává kompletní projektovou dokumentaci stavebních celků i částí staveb rozsáhlejších staveb, poskytuje řadu specializovaných služeb – technické výpočty staveb, požární zprávy, zakreslení stávajícího stavu, dokumentaci skutečného provedení (např. při ztrátě dokumentace, případně při nekontrolované stavební činnosti), autorský dohled, technický dozor investora apod.

Své služby poskytuje přímým investorům, engineeringovým a stavebním firmám i projekčním a architektonickým ateliérům. Výstupy projekční činnosti využívají i ostatní části firmy EEIKA Brno, s.r.o., od kterých projekční kancelář současně získává kvalitní zpětnou vazbu.

Projekční činnost je zabezpečována a garantována kvalifikovanými projektanty s rozsáhlými zkušenostmi v oboru. Veškeré projekty jsou autorizovány autorizovanými inženýry.

Projekční kancelář EEIAKA Brno, s.r.o. sídlí v Projekčním domě – PDE, který EEIKA Brno, s.r.o. otevřela v roce 2006.

 

Projekce technologických zařízení

Projektanti – technologové zpracovávají projekty pro budování nových technologických celků, kompletní rekonstrukce, úpravy technologických zařízení při změně způsobu využití, modernizace.
Zejména se jedná o:

  • vnitřní vybavení trafostanic a rozvoden 22 kV
  • rozváděče vysokého napětí, rozváděče nízkého napětí, rozváděče vlastní spotřeby apod.
  • ochrany a řídící systémy pro dálkové řízení rozvoden a vstupních rozvoden 22 kV.

Při projekci technologických zařízení využívá EEIKA Brno, s.r.o. rozpočtový software používaný společností E.ON při výběrových řízeních a zadávání zakázek.

 

Projekce síťových staveb

V oblasti projekce síťových staveb poskytuje projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. kompletní služby. Projekty slouží k budování nových staveb, rekonstrukci stávajících i dílčím změnám.

Projekce síťových staveb se zaměřuje zejména na:

  • kabelové a venkovní vedení vysokého i nízkého napětí
  • těžké izolované i holé venkovní vedení vysokého napětí
  • Izolované i holé vedení nízkého napětí
  • kabelové vedení vysokého a nízkého napětí
  • veřejné osvětlení
  • sloupové trafostanice.

Rozpočty projektů síťových staveb zpracovává EEIKA Brno, s.r.o. s využitím rozpočtového softwaru používaného společností E.ON při výběrových řízeních a zadávání zakázek.

Součástí služeb je zaměření profilu terénu, ultrazvukové měření výšky vodičů a další služby.

Stavební projekce
Součástí služeb projekční kanceláře EEIKA Brno, s.r.o. je projekce stavebních částí energetických zařízení, souvisejících staveb, úprav komunikací apod.. Mimoto projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. vypracovává projekty i pro výstavbu a rekonstrukce staveb pro průmyslové a občanské využití.

Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. poskytuje své služby vždy s přihlédnutím ke konkrétnímu zájmu klienta a konkrétní situaci. Klientům poskytuje komplexní služby, počínající předběžnými konzultacemi, zaměřením stávajícího stavu a profilu terénu, jednáním s majiteli pozemků, inženýrských sítí, orgány státní správy, přes podporu při stavebním řízení, autorský a technický dohled, až po vypracování dokumentace skutečného provedení a podporu při kolaudačním řízení.
Projekční činnost je zabezpečována kvalifikovanými projektanty s rozsáhlými zkušenostmi v oboru a dlouholetou praxí v rozvodném závodu. Veškeré projekty jsou autorizovány autorizovanými inženýry.

 

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.