Kioskové trafostanice PET® STANDARDo

Kioskové trafostanice PET® STANDARDo - v odběratelské verzi jsou pochozí povrchové trafostanice s vnitřní obsluhou (v případě potřeby lze např. skříň měření nebo nn rozváděč ovládat zvenčí) určené pro připojení jednotlivých odběratelů k rozvodné síti.

PET® STANDARDo jsou jednotransformátorové stanice s maximálním instalovaným výkonem 1250 kVA. Lze je připojit k zemnímu kabelovému i volnému vedení (kabelosvodem).

Jsou vhodné pro napájení menších a středních průmyslových závodů, objektů občanské vybavenosti a ne příliš náročných podnikatelských areálů.

Vnitřní uspořádání trafostanice je zpravidla tříprostorové - trafokobka, vn a nn prostory. Rozsah vn a nn technologie determinuje konkrétní varianty.

 

Stavební část

Stavební část trafostanic PET® STANDARDo tvoří standardní kioskový systém PET® složený z nadzemního kiosku, podzemní základové vany a střechy.
Nadzemní část trafostanice tvoří železobetonový skelet o síle stěny 100 mm vyráběný, stejně jako podzemní základová vana, metodou zvonového lití.

Základní charakteristiky jednotlivých variant:

U osazení vn i nn technologií i transformátorem jsou vždy uvedeny výčty s maximálními možnostmi. Kombinace osazení lze orientačně získat v "sestavtesitrafostanici.cz", přesné varianty je třeba konzultovat s technikem firmy EEIKA Brno, s.r.o.
Výška trafostanice je uvedena pouze se stropním panelem a je nutno připočítat výšku zvolené střechy.

PET® STANDARD 350o

rozměry: 3500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: s izolací SF6 kompaktní do 2+1
  se vzduchovou izolací 1+1
transformátor: olejový hermetizovaný do výkonu 250 kVA
  suchý do výkonu 50 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč do osmi vývodů
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 15 tun, hmotnost nadzemního skeletu je 9 tun.

PET® STANDARD 400o

rozměry: 4000 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 kompaktní do 3+1
  rozváděč se vzduchovou izolací 1+1
transformátor: olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
  suchý do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč do osmi vývodů
  kompenzační rozváděč do 100 kVAr
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 17 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (nadzemního skeletu) je 11 tun.

PET® STANDARD 450o

rozměry: 4500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 3+1
  rozváděč se vzduchovou izolací 2+1
transformátor: olejový hermetizovaný (případně suchý) do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  kompenzační rozváděč do 300 kVAr
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 19 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 12 tun.

PET® STANDARD 500o

rozměry: 5000 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 3+1, modulární
  rozvádeč se vzduchovou izolací do 2+1
transformátor: olejový hermetizovaný (případně suchý) do 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  kompenzační rozváděč do 400 kVAr
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 21 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 13,5 tuny.

PET® STANDARD 550o

rozměry: 5500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 3+1, modulární
  se vzduchovou izolací 2+1
transformátor: olejový hermetizovaný (případně suchý) do 1250 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  kompenzační rozváděč do 400 kVAr
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 22 tuny, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 13,5 tuny.

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.