Kioskové trafostanice PET® STANDARDv

Kioskové trafostanice PET® STANDARDv - v dodavatelské verzi jsou pochozí povrchové trafostanice s vnitřní obsluhou určené pro vyvedení výkonu ze zdrojů el. energie do výkonu 630 kVA a jejich připojení k distribuční síti.

PET® STANDARDv jsou jednotransformátorové stanice s maximálním instalovaným výkonem 630 kVA. Lze je připojit k zemnímu kabelovému i volnému vedení (kabelosvodem).

Vnitřní uspořádání trafostanice je zpravidla tříprostorové - trafokobka, vn a nn prostory. Rozsah vn a nn technologie determinuje konkrétní varianty.

 

Stavební část

Stavební část trafostanic PET® STANDARDv tvoří standardní kioskový systém PET® složený z nadzemního kiosku, podzemní základové vany a střechy.
Nadzemní část trafostanice tvoří železobetonový skelet o síle stěny 100 mm vyráběný, stejně jako podzemní základová vana, metodou zvonového lití.

Základní charakteristiky jednotlivých variant:

U osazení vn i nn technologií i transformátorem jsou vždy uvedeny výčty s maximálními možnostmi. Kombinace osazení lze orientačně získat v "sestavtesitrafostanici.cz", přesné varianty je třeba konzultovat s technikem firmy EEIKA Brno, s.r.o.
Výška trafostanice je uvedena pouze se stropním panelem a je nutno připočítat výšku zvolené střechy.
Některé fotografie mohou mít ilustrační charakter.

PET® STANDARD 350v

rozměry: 3500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: s izolací SF6 kompaktní do 2+1
  se vzduchovou izolací 1+1
transformátor: olejový hermetizovaný do výkonu 250 kVA
  suchý do výkonu 50 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč do osmi vývodů
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 15 tun, hmotnost nadzemního skeletu je 9 tun.

PET® STANDARD 400v

rozměry: 4000 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 kompaktní do 3+1
  rozváděč se vzduchovou izolací 1+1
transformátor: olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
  suchý do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč do osmi vývodů
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 17 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (nadzemního skeletu) je 11 tun.

PET® STANDARD 450v

rozměry: 4500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 3+1
  rozváděč se vzduchovou izolací 2+1
transformátor: olejový hermetizovaný (případně suchý) do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový nebo roštový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 19 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 12 tun.

PET® STANDARD 500v

rozměry: 5000 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 3+1, modulární
  rozvádeč se vzduchovou izolací do 3+1
transformátor: olejový hermetizovaný (případně suchý) do 630 kVA
nn technologie: skříňový nebo roštový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 21 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 13,5 tuny.

PET® STANDARD 550v

rozměry: 5500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 3+1, modulární
  se vzduchovou izolací 2+1
transformátor: olejový hermetizovaný (případně suchý) do 1250 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 22 tuny, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 13,5 tuny.

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.