Pohotovostní služba

Pohotovostní služba EEIKA Brno, s.r.o. je určena pro smluvní zákazníky závislé na bezproblémovém přívodu el. energie. Například v mrazírenských a potravinářských provozech, živočišné výrobě, v podnicích s nepřetržitým provozem způsobí výpadek el. energie velké ekonomické i ekologické škody. U zdrojů el. energie (fotovoltaické, větrné elektrárny) přináší porucha zařízení výpadek v dodávkách a ztráty jsou přímo závislé na délce opravy.

Servisní skupina EEIKA Brno, s.r.o. je připravena operativně odstranit problémy přímo na místě, nebo poškozená zařízení dočasně (případně trvale) nahradit jinými a zajistit neprodlené připojení k distribuční síti.

Servisní pracovník okamžitě po nahlášení poruchy vyjede na místo a diagnostikuje závadu. Podle charakteru odběrného místa a podmínek zajistí v případě potřeby náhradní zdroj napájení. Provozovateli sdělí rozsah poškození a varianty řešení včetně ekonomické náročnosti. Po schválení provozovatelem začne servisní četa neprodleně pracovat na odstranění poruchy.

Při pohotovostních zásazích EEIKA Brno, s.r.o. často využívá Havarijní opravu výměnným způsobem – viz opravy (link na opravy).

Pro smluvní klienty pohotovostní služby má EEIKA Brno, s.r.o. trvale k dispozici odpovídající náhradní zařízení (transformátory apod.), které je možné okamžitě instalovat namísto poškozeného.

 

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.