Kioskové trafostanice PET® MAXIv

Kioskové trafostanice PET® MAXIv - v dodavatelské verzi jsou pochozí povrchové dvoutransformátorové trafostanice s vnitřní obsluhou určené pro vyvedení výkonu ze zdrojů el. energie do výkonu 2000 kVA a jejich připojení k distribuční síti. Lze je připojit k zemnímu kabelovému i volnému vedení (kabelosvodem). Vnitřní uspořádání trafostanice je zpravidla čtyřprostorové (dvě trafokobky, vn a nn prostora). Rozsah vn a nn technologie determinuje konkrétní varianty.

 

 

Stavební část

Stavební část trafostanic PET® MAXIv tvoří standardní kioskový systém PET®, složený z nadzemního kiosku, podzemní základové vany a střechy trafostanice.
V nadzemním kiosku je umístěna veškerá technologie, podzemní vana slouží jako stavební základ, kabelový prostor i záchytná jímka pro případ úniku oleje. Nadzemní železobenový skelet trafostanice i podzemní základová vana jsou vyráběny metodou zvonového lití.

Základní charakteristiky jednotlivých variant:

U osazení vn i nn technologií i transformátorem jsou vždy uvedeny výčty s maximálními možnostmi. Kombinace osazení lze orientačně získat v "sestavtesitrafostanici.cz", přesné varianty je třeba konzultovat s technikem firmy EEIKA Brno, s.r.o.
Výška trafostanice je uvedena pouze se stropním panelem a je nutno připočítat výšku zvolené střechy.
Některé fotografie mohou mít ilustrační charakter.

PET® MAXI 503v

rozměry: 5000 x 3000 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 kompaktní 3+2, nebo 4+1
  modulární rozváděč se vzduchovou izolací 2+2
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s volitelným počtem vývodů
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 26,3 tuny, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 16,8 tuny.

PET® MAXI 553v

rozměry: 5500 x 3000 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 kompaktní do 3+2, nebo do 4+1
  rozváděč se vzduchovou izolací 2+2
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s volitelným počtem vývodů
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 28,5 tuny, hmotnost nejtěžšího kusu (nadzemního skeletu) je 18,1 tuny.

PET® MAXI 600v

rozměry: 6000 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 2+2, nebo do 3+1
  modulární rozváděč se vzduchovou izolací 2+1
transformátor: olejový hermetizovaný do výkonu 1000 kVA
  nebo 2 x olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 29 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 20 tun.

PET® MAXI 603v

rozměry: 6000 x 3000 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 3+2, nebo 4+1
  modulární rozvádeč se vzduchovou izolací 2+2
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný do 1000 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s volitelným počtem vývodů
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 33,5 tuny, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 22 tun.

PET® MAXI 650v

rozměry: 6500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 kompaktní 2+2, nebo do 3+1
  modulární se vzduchovou izolací 2+1
transformátor: olejový hermetizovaný do 1000 kVA
  nebo 2 x 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 30 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 21 tun.

PET® MAXI 700v

rozměry: 7000 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 kompaktní 2+2, nebo do 3+1
  modulární rozváděč se vzduchovou izolací 2+1
transformátor: olejový hermetizovaný do 1250 kVA
  nebo 2 x 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 37 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 23 tun.

PET® MAXI 750v

rozměry: 7500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 kompaktní 4+2,
  modulární se vzduchovou izolací 2+1
transformátor: olejový hermetizovaný do 1250 kVA
  nebo 2 x 1000 kVA
  suchý do 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s volitelným počtem vývodů
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 39 tun, hmotnost nejtěžšího kusu (skeletu) je 25 tun.

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.