Trafostanice PET® pro usazení do svahu a terénní vlny pod úrovní komunikace

Úspora: využití nebonitních pozemků, minimální terénní a stavební úpravy.

Při umisťování trafostanic – podobně jako dalších zařízení infrastruktury – nejen v intravilánu měst a obcí hraje významnou roli zábor místa. Velmi často se projevuje tendence vytlačit infrastrukturní stavby a zařízení do míst, která jsou pro bytovou či podnikatelskou výstavbu nevhodná. Trafostanice jsou často umisťovány do svahu nebo vlny dvou úrovní terénu.

 

Volitelná výše základové vany (600 – 2800 mm) trafostanic PET® rozšiřuje možnosti usazení trafostanic právě na taková místa. Stanice s přímým přístupem z komunikace může být usazena do přilehlé svažité parcely bez výraznějších vícenákladů. Výstavba stanice s využitím zvýšené základové vany je jednoduchá a rychlá. Není třeba budovat opěrné zdi, navážet terénní val, vyzdívat plochu ani budovat základy. Stačí pouze ve svahu vytvořit snížené zpevněné stanoviště, usadit zvýšenou základovou vanu a na ni běžnou trafostanici. Řešení nemá speciální nároky na dopravu (výška převáženého nákladu nepřesahuje tři metry), manipulaci (stačí běžný autojeřáb) ani na organizaci práce. Trafostanice se zvýšenou základovou vanou lze využít ve svahu i u jakýchkoliv terénních nerovností.

Možnost využití zvýšené základové vany přináší výrazné úspory při výkupu nebonitních pozemků, minimálních terénních a stavebních úpravách.

PET® STANDARD 350d Náměšť n. O. – Stadion

celková výška 5620 mm
výška vany 2800 mm
vn technologie: rozváděč ORMAZABAL GA 3K 1TS-C
transformátor: 400 kVA
nn technologie:

RST 1099/4435

více zde  

PET® STANDARD 350d Jihlava - U hřiště

jihlava u hriste (na stoupach)

celková výška 4580 mm
výška vany 2000 mm
vn technologie: ORMAZABAL GA 2K 1TS
transformátor: 250 kVA
nn technologie: RST 1063/4535
více zde  

PET® STANDARD 350d Brno – Košuličova 10

celková výška: 5380 mm
výška vany: 2800 mm
vn technologie: ORMAZABAL GA 2K 1TS-C
transformátor: 630 kVA
nn technologie: RST 1099/4535
více zde  

PET® MINI 201o Vizovice – T56 JELÍNEK Nádraží

celková výška: 5000 mm
výška vany (podkladové): 2500 mm
vn technologie: SIEMENS 8DJH RT-740
transformátor: 400 kVA
nn technologie: RBTR 0663/44(6)35
více zde  

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.