Distribuční trafostanice PET®

Distribuční trafostanice zajišťují změnu napěťové hladiny v rámci distribuční sítě konkrétního distributora. Na vývody rozváděče nn v trafostanici je připojena část lokální rozvodné sítě, trafostanice tak zásobuje větší množství odběratelů různého charakteru. Majitelem a provozovatelem distribuční trafostanice je konkrétní rozvodný závod. Jeho standardy se řídí použití konkrétního typu a osazení technologickými zařízeními. Servis a opravy trafostanice zajišťuje distributor. Distribuční trafostanice řady PET® dodávané firmou EEIKA Brno, s.r.o. jsou schopny napájení různě náročných a strukturovaných sítí.

 

 

Trafostanice dle standardů distributorů

Kioskové trafostanice PET® jsou zapsány v technických normách společnosti E.ON. Konstrukce trafostanic umožňuje vyhovět požadavkům dalších distributorů.

 

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.