Kioskové trafostanice PET® SESTAVAo

Kioskové trafostanice PET® SESTAVAo umožňují budování velkých trafostanic pro napájení energeticky velmi náročných objektů. Mohou například napájet rozsáhlé výrobní provozy a průmyslové zóny.

Trafostanice PET® SESTAVA umožňují osazení libovolným množstvím technologie i libovolný instalovaný výkon dosažený zapojením několika transformátorů do výkonu 1250 kVA.

 

 

 

Stavební část

Stavební část trafostanic PET® SESTAVAo je sestavena z několika standardních kiosků PET®. Jejich množství a velikost je navrženo přímo dle plánované technologie. Základová vana kopíruje půdorys trafostanice a je zmonolitněna z odpovídajícího počtu dílců. Pro vytvoření sourodého podloží a eliminaci případných pozdějších vlivů jeho pohybů na stabilitu trafostanice je pod celým půdorysem vybetonována zpevňující základová deska.
Vnitřní uspořádání trafostanic PET® SESTAVAo je variabilní - odpovídá plánovaným technologickým zařízením.

Příklady trafostanic PET® SESTAVAo

U konkrétních trafostanic jsou uvedeny přesné technické specifikace. Realizaci trafostanice PET® SESTAVA je třeba konzultovat s technikem společnosti EEIKA Brno, s.r.o.

PET® SESTAVAo 1300x260 AGROPODNIK DOBRONÍN

rozměry: 13000 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: modulární rozváděč s izolací SF6 Siemens 8DH10 TB2+TR+ME1+RK
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný o výkonu 1000 kVA + 1 x rezerva
nn technologie: skříňový rozváděč ESB 6 polí (6 x pojistkový odpínač 400A, 1 x pojistkový odpínač 160A, 2 x jistič BL 1600)
  kompenzační rozváděč 75 kVAr

PET® SESTAVA 1150 x 260o UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE

rozměry: 11500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 SIEMENS 8DJ20/32 + 8DH10 ME1+TB2
transformátor: 2 x epoxidový o výkonu 1000 kVA
nn technologie skříňový rozváděč ESB 6 polí (1 x BL 1600 + 4 x FD2, 1 x BL 1000 + 3 x FD2, 1 x BH 630 + 1 x FD2, 3 x BH 630 + 2 x FD2, všechny jističe s motorovým pohonem)

PET® SESTAVA 1000x260o Blansko - Novatisk

rozměry: 7500 x 3000 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 SIEMENS 8DH10 - ME1+TR
transformátor: olejové hermetizované o výkonu 630 kVA a 250 kVA
vn technologie RDO 1000 - 01HP/00V3, RDO 1000 - 01HL/00/V5(8)

PET® SESTAVA 750x250o Slaný

rozměry: 7500 x 5200 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 Moeller GAE 1KB+1KB+1KG+1M1+2TS
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný o výkonu 1000 kVA
vn technologie skříňový rozváděč

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.