falešné B

Trafostanice PET® STANDARD 350d v Újezdě u Brna

ujezd u hriste

 

Součástí rekonstrukce části distribuční sítě v Újezdě u Brna je i nová distribuční trafostanice PET® STANDARD 350d.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. rekonstruovala na jaře 2019 část distribuční sítě v ulicích U hřiště, Komenského a Rybářská. Stožárová trafostanice a část venkovního vedení (až z roku 1965) byly ve špatném technickém stavu. Při jejich dalším provozu by mohlo hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.


Část venkovního vn vedení byla nahrazena novým zemním kabelovým vedením, u druhé části byly vyměněny nevyhovující sloupy za nové. Dvousloupová trafostanice U hřiště 9513 byla zrušena a nahrazena kioskovu trafostanicí PET® STANDARD 350d Újezd u Brna – U hřiště.
Trafostanice s rovnou střechou je dle standardů E.ON osazena vn rozváděčem Ormazabal GA 2K 1TS-C, nn rozváděčem RST 10XX/4835 a olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 400 kVA.
Montážní četa EEIKA Brno, s.r.o., usadila trafostanici první jarní den – 21. 3. 2019.

  • ISO 9001:2001

    On the 5th of February 2018, EEIKA Brno, s.r.o. passed the recertification of quality management ISO 9001:2001. The valid certificate is available in the „Download“ section.

     
  • SAFE SUBSTATIONS

    PET® kiosk substations satisfy the ČSN EN 62271-202 standard. In 2009, the passed type tests in the high power laboratory Zkratovna Zkušebnictví, a.s. in Praha-Běchovice.

     
Powered by Joomla!