falešné B

PET® MINI 213o Brno, Veveří – Žižkova 22 AVČR

avcr fyzikalni ustav

Odběratelská trafostanice v areálu Akademie věd České republiky v Brně je součástí nově budované přípojky pro samostatné připojení objektu Ústav fyziky materiálů AV ČR k distribuční síti. Trafostanice je osazena vn rozváděčem ORMAZABAL GA 2K 1TS-C (majetek E.ON Distribuce), olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 400 kVA a nn rozváděčem RBTR 1099/4624.

Trafostanice je umístěna kompletně v areálu ústavu. Přístup k vn rozváděči pro pracovníky E.ON je zajištěn zvláštní brankou. Na vnější stěně trafostanice je, kromě skříně měření, umístěna i zásuvková skříň - zdroj napájení uvnitř areálu.
Montážní skupina EEIKA Brno, s.r.o., usadila trafostanici 14. 3. 2019.

  • ISO 9001:2001

    On the 5th of February 2018, EEIKA Brno, s.r.o. passed the recertification of quality management ISO 9001:2001. The valid certificate is available in the „Download“ section.

     
  • SAFE SUBSTATIONS

    PET® kiosk substations satisfy the ČSN EN 62271-202 standard. In 2009, the passed type tests in the high power laboratory Zkratovna Zkušebnictví, a.s. in Praha-Běchovice.

     
Powered by Joomla!