falešné B

Dvě nadstandardně velké kioskové trafostanice

IMG 0924

 

Ve druhé polovině června 2018 jsme vybudovali dvě nadstandardně velké kioskové trafostanice typu PET® SESTAVA.
18. června jsme usadili v Prostějově desetimetrovou distribuční trafostanici PET® SESTAVA 1000x300d Prostějov – VR1 PV Kojetínská. V trafostanici sloužící jako vstupní rozvodna budou propojeny dvě stávající kabelové smyčky distributora a bude z ní vyvedeno nové odběratelské kabelové vn vedení do trafostanice společnosti MUBEA.


Nadzemní část stanice se skládá ze dvou kiosků PET® o rozměrech 8500x3000
a 1500x3000 mm. Podzemní část je do výsledného půdorysu složena ze dvou základových van o rozměrech 5000x3000 mm.
Vstupní rozvodna je osazena olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 250 kVA a vn rozváděčem SIEMENS 8DJH E+T+L1+L1+S+L1+S+L1+L1+S+L1+S+L1+L1.

25. června jsme usadili v Brně odběratelskou trafostanici PET® SESTAVA 1350x300o Brno, REMET 2 Vídeňská u.č. 129. Odběratelská trafostanice je určená pro napájení nové průmyslové haly v areálu společnosti REMET, spol. s.r.o. na Vídeňské ulici v Brně.
Skelet trafostanice je složen ze dvou kiosků PET® o rozměrech 7500x3000 mm a 6000x3000 mm. Trafostanice je osazena olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 1600 kVA, vn rozváděčem ORMAZABAL GAE 2TS GAE 1M1 (majetek odběratele), GAE 3K (majetek distributora E.ON) a nn rozváděčem RH.

Kvůli hmotnosti skeletů byly obě trafostanice usazovány autojeřáby o velmi vysoké nosnosti. V Prostějovské průmyslové zóně byl dokonce využit autojeřáb o nosnosti 500 tun.

  • ISO 9001:2001

    On the 5th of February 2018, EEIKA Brno, s.r.o. passed the recertification of quality management ISO 9001:2001. The valid certificate is available in the „Download“ section.

     
  • SAFE SUBSTATIONS

    PET® kiosk substations satisfy the ČSN EN 62271-202 standard. In 2009, the passed type tests in the high power laboratory Zkratovna Zkušebnictví, a.s. in Praha-Běchovice.

     
Powered by Joomla!