falešné B

LEAR - jednodenní přesun dvou trafostanic

lear po presunu

Dne 11. listopadu 2016 proběhl ve vyškovské průmyslové zóně ojedinělý přesun dvou trafostanic o celkovém výkonu 2850 kVA v průběhu jednoho dne.
Část vyškovské průmyslové zóny leží na půdorysu bývalého závodu Zbrojovky Brno, což s sebou přineslo obvyklé komplikace spojené se společným užíváním a dělením infrastruktury.

Z rozsáhlé zděné trafostanice zděděné po Zbrojovce byl napájen nejen závod společnosti LEAR Corporation (na jehož pozemku stanice stála), ale i další firmy (například ANTREG, o jehož nové trafostanici jsme psali před rokem v eeika info 1/2016).


LEAR Corporation ve svém vyškovském závodě vyrábí plastové díly pro automobilový průmysl: konektory, pojistkové skříně a další součástky pro široké spektrum výrobců osobních i nákladních automobilů. V letošním roce postaví a uvede do provozu novou tovární halu, která výrazně rozšíří kapacitu závodu.
Společně s rozvojovými plány a výstavbou haly řešil Lear i napájení závodu. Firemní výrobní technologie – především vstřikovací lisy s uzavírací silou až 460 tun – je energeticky velmi náročná. Do nově budované výrobní haly se přesune i kovovýroba dosud umístěná v pronájmu a kvůli produkci silikonových součástek bude hala muset být plně klimatizovaná.
Výkon transformátoru ve společné trafostanici nevyhovoval ani stávající výrobě (natož předpokládanému rozvoji), a tak Lear v minulých letech postupně uvedl do provozu dvě vlastní trafostanice. V roce 2012 vybudovala EEIKA Brno, s.r.o. kioskovou trafostanici PET® MAXI 700o osazenou olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 1250 kVA, vn rozváděči SIEMENS 8DH10 a 8DJH20.32 (rozváděč E.ON) a nn rozváděčem RDO 1000. V prosinci 2013 byl do této trafostanice nově instalován vn rozváděč SIEMENS 8DJH RTT a k němu připojena nová podružná trafostanice PET® STANDARD 500o osazená transformátorem o výkonu 1600 kVA a nn rozváděčem SR-1. Kvůli parametrům výkonného transformátoru je kiosek zvýšený o 10 cm a trafostanice je osazena přídavnou nucenou ventilací.
Se změnou plánů výstavby a využití nové haly začaly všechny tři trafostanice stavbě překážet. „První kiosková trafostanice byla stavěna podle našich původních rozvojových plánů. U druhé jsme v roce 2013 počítali s tím, že bude součástí nové výrobní haly. Později se naše plány změnily, rozhodli jsme se přesunout obě trafostanice mimo výrobní halu na hranici našeho pozemku, abychom v hale získali co největší pracovní prostor," říká Pavel Bartošek – Building Maintenance Manager LEAR Corporation.
Podle nových plánů byla stará zděná trafostanice stržena a obě kioskové byly počátkem listopadu 2016 přesunuty na nové stanoviště – PET® MAXI 700o cca o 20 m a PET® STANDARD 500o o 115 m. Souběžný přesun trafostanic byl organizačně poměrně náročný. V průběhu jednoho dne proběhly vlastně čtyři montáže – dvě demontáže trafostanic a dvě pokládky. Přesun si vyžádal dobrou koordinaci a spolupráci všech zainteresovaných firem – LEAR, EEIKA Brno, HOCHTIEF CZ, MOPRE i E.ON.

lear presun jerabemlear prevozSpolečnost HOCHTIEF CZ, která pro Lear staví novou halu, s předstihem připravila kabelové vedení nn k novému stanovišti trafostanic. Vn přípojku realizovala firma MOPRE.
8.–10. listopadu proběhly zemní práce – vykopány jámy na novém stanovišti, obnaženy základové vany trafostanic, bylo položeno uzemnění a připraveno podloží na nových stanovištích. Přesun stanic byl zahájen 11. listopadu v 7:00 ráno. LEAR Corporation byl přepojen na náhradní zdroj (dieselagregát) a pracovníci E.ON vypnuli napájení trafostanic z rozvodné sítě. Montážní skupina EEIKA Brno nejprve trafostanice odpojila od vn a nn kabelů a demontovala transformátory. Trafostanice byly sejmuty ze základových van, vany přesunuty na nové stanoviště a kiosky na ně opět usazeny. PET® MAXI 700o byla o cca 20 metrů přesunuta přímo 90t autojeřábem. PET® STANDARD 500o absolvovala 115 m na podvalníku. Čtyřicetitunový jeřáb EEIKA Brno trafostanici naložil, na novém místě ji – těsně vedle PET® MAXI 700o – složil 90t jeřáb.
Odpoledne montážní skupina instalovala transformátory, obě trafostanice zkompletovala a propojila vn kabelem. Po cca deseti hodinách od zahájení přesunu byly trafostanice připraveny k obnovení dodávky energie. „Všechno klaplo podle plánu a našich požadavků. Je důležité mít partnera, který nám vyjde vstříc vždy, když je to potřeba. Výstavba nové haly může probíhat podle harmonogramu a v květnu letošního roku ji budeme moct otevřít," dodává Pavel Bartošek.

  • ISO 9001:2001

    On the 5th of February 2018, EEIKA Brno, s.r.o. passed the recertification of quality management ISO 9001:2001. The valid certificate is available in the „Download“ section.

     
  • SAFE SUBSTATIONS

    PET® kiosk substations satisfy the ČSN EN 62271-202 standard. In 2009, the passed type tests in the high power laboratory Zkratovna Zkušebnictví, a.s. in Praha-Běchovice.

     
Powered by Joomla!