falešné B

DUELLANO s.r.o. servisní partnerství

servisní partnerstvíJedním z našich zákazníků, kterým poskytujeme servisní služby na základě dlouhodobých smluv, případně s nimi k dlouhodobé servisní smlouvě směřujeme, je společnost DUELLANO – specialista na služby pro provozovatele fotovoltaických elektráren. První kontakty jsme navázali přibližně před dvěma lety na doporučení revizního technika.

Spolupráci jsme začali odstraňováním nedostatků zjištěných při revizi trafostanice na jedné z elektráren. Přes různé opravy jsme se dostali až k poměrně úzké spolupráci při péči o několik solárních elektráren.
„Spravujeme asi patnáct fotovoltaických elektráren, převážně na jižní Moravě. Poskytujeme jejich majitelům kompletní servisní služby. Jejich základem je monitoring. Všechny elektrárny máme napojené na monitorovací dohledové centrum, permanentně je vzdáleně monitorujeme a analyzujeme data. Srovnáváme výrobu elektrárny s křivkou osvitu, neustále porovnáváme výrobu na jednotlivých střídačích, sledujeme ztráty a mnoho dalších parametrů. Analytická činnost představuje většinu naší práce. Jednou měsíčně předáváme provozovatelům kompletní reporty o stavu elektráren. Nedílnou součástí našich sužeb jsou preventivní prohlídky FV pole, střídačů a dalších technologií FVE. Poskytujeme i netechnické služby jako čištění panelů, shrnování sněhu, sekání trávy a veškerý servis.
Jakmile monitorovací server ukáže jakoukoliv disproporci, okamžitě ji začneme řešit. Prioritou je rychlé obnovení výroby v plném rozsahu. Servisní technik na místě problém diagnostikuje a, je-li to v jeho silách, okamžitě ho odstraní. V opačném případě zajistí zásah servisní skupiny.
90 % problémů na solárních elektrárnách vzniká obvykle na nízkonapěťové části. Na nízké napětí máme vlastní vyškolené pracovníky a disponujeme odpovídající technikou. Na vysoké napětí vlastní techniky nemáme, proto využíváme služeb subdodavatelů.
Hledali jsme partnera, který má určitou kvalitu služeb a je flexibilní," říká jednatel společnosti DUELLANO s.r.o. Ing. Petr Svozil. „To jsme u EEIKA Brno našli. Jakmile máme nějaké problémy na vn části některé z elektráren, kontaktujeme pohotovostního technika a montéři ještě ten samý, nebo druhý den vyráží je odstranit. Často jde o atypické věci. Například na jedné z elektráren v Pardubickém kraji odešel transformátor. Má atypické napětí nízké 265 V, takže ho nelze nahradit běžně dostupnými transformátory. Výroba nového trafa se stejným napěťovým převodem by trvala minimálně měsíc. Podařilo se zajistit velmi rychlou opravu a už po třech dnech montéři EEIKA Brno trafostanici zkompletovali a zajistili připojení k distribuční síti a obnovení dodávek elektřiny do sítě. Majitel elektrárny nakonec vyhodnotil, že se mu vyplatí nechat vyrobit atypické trafo na zakázku. Původní transformátor nám nyní EEIKA Brno drží ve skladu jako záložní kus.
Další prostor pro spolupráci je v prevenci. Trafostanice a vn části elektráren jsou sice bezobslužné a bezúdržbové, ale je vhodné je průběžně kontrolovat i nad rámec předepsaných revizí. Hodně práce udělá kontrola termokamerou, ale kontrolu za vypnutého stavu plně nenahradí. Celková prohlídka vypnuté trafostanice je schopna prověřit její stav a odhalit i skryté problémy.
Frekvence prohlídek do značné míry závisí na provozovateli. Každý z nich čas od času dostává od distributora upozornění o odstávce kvůli servisu distribuční sítě. To je ideální příležitost pro prohlídku. Někteří provozovatelé chtějí kontroly i dvakrát ročně (před sezónou a po ní), někteří jednou, někdo spoléhá na frekvenci předepsaných revizí.
Rád bych podepsal s EEIKA Brno rámcovou dlouhodobou smlouvu, aby technici měli k dispozici dokumentaci k elektrárnám, abychom mohli i na vn části fotovoltaikům garantovat smluvně dané dojezdové časy."
Více informací o společnosti Duellano najdete na www.duellano.cz.

  • ISO 9001:2001

    On the 5th of February 2018, EEIKA Brno, s.r.o. passed the recertification of quality management ISO 9001:2001. The valid certificate is available in the „Download“ section.

     
  • SAFE SUBSTATIONS

    PET® kiosk substations satisfy the ČSN EN 62271-202 standard. In 2009, the passed type tests in the high power laboratory Zkratovna Zkušebnictví, a.s. in Praha-Běchovice.

     
Powered by Joomla!