falešné B

Servis

Průběžný a kvalitní servis zajišťovaný pracovníky EEIKA Brno, s.r.o. vede ke spolehlivému chodu zařízení. EEIKA Brno, s.r.o. poskytuje komplexní servis i dílčí servisní úkony na běžných el. zařízeních.

Kontinuální servisní péče má vždy maximální efekt a přínos. Dokáže předcházet poruchám, udržet zařízení v bezproblémovém chodu a ve svém důsledku i prodloužit jeho životnost. Pro stálé partnery vypracují specialisté EEIKA Brno, s.r.o. na základě vstupní analýzy plán preventivní údržby pro jednotlivá zařízení. Podle něj následně ve spolupráci s majitelem zařízení provádí pravidelné prohlídky a servisní úkony.

 

Plán preventivní údržby

Plán preventivní údržby vychází z parametrů firmy, parametrů zařízení, rizik, vnějších vlivů, doporučení výrobců zařízení a platných norem.

Plán vymezuje péči o dané zařízení, konkrétní úkony (průběžná prohlídka, revize, kontrola nastavení přístrojů apod.).

Realizaci jednotlivých úkonů obsažených v Plánu preventivní údržby provádějí pracovníci EEIKA Brno, s.r.o. i pracovníci provozovatele zařízení dle požadované kvalifikace. Dodržování stanovených úkonů vede k předcházení poruch a výpadků a tím i k minimalizaci škod.

Servisní četa EEIKA Brno, s.r.o. poskytuje veškeré služby po celé České republice. O kvalitě služeb hovoří i fakt, že EEIKA Brno, s.r.o. je smluvním partnerem společnosti SIEMENS pro servis vn rozváděčů v České republice, vabraným dodavatelem E.ON ČR a držitelem certifikátu ISO 9001.

Powered by Joomla!