falešné B

Projekční služby

Projekce technologických zařízení
Projektanti – technologové zpracovávají projekty pro budování nových technologických celků, kompletní rekonstrukce, úpravy technologických zařízení při změně způsobu využití, modernizace.
Zejména se jedná o:

  • vnitřní vybavení trafostanic a rozvoden 22 kV
  • rozváděče vysokého napětí, rozváděče nízkého napětí, rozváděče vlastní spotřeby apod.
  • ochrany a řídící systémy pro dálkové řízení rozvoden a vstupních rozvoden 22 kV.

Při projekci technologických zařízení využívá EEIKA Brno, s.r.o. rozpočtový software používaný společností E.ON při výběrových řízeních a zadávání zakázek.

 

Projekce síťových staveb
V oblasti projekce síťových staveb poskytuje projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. kompletní služby. Projekty slouží k budování nových staveb, rekonstrukci stávajících i dílčím změnám.

Projekce síťových staveb se zaměřuje zejména na:

  • kabelové a venkovní vedení vysokého i nízkého napětí
  • těžké izolované i holé venkovní vedení vysokého napětí
  • Izolované i holé vedení nízkého napětí
  • kabelové vedení vysokého a nízkého napětí
  • veřejné osvětlení
  • sloupové trafostanice.

Rozpočty projektů síťových staveb zpracovává EEIKA Brno, s.r.o. s využitím rozpočtového softwaru používaného společností E.ON při výběrových řízeních a zadávání zakázek.

Součástí služeb je zaměření profilu terénu, ultrazvukové měření výšky vodičů a další služby.

Stavební projekce
Součástí služeb projekční kanceláře EEIKA Brno, s.r.o. je projekce stavebních částí energetických zařízení, souvisejících staveb, úprav komunikací apod.. Mimoto projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. vypracovává projekty i pro výstavbu a rekonstrukce staveb pro průmyslové a občanské využití.

Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. poskytuje své služby vždy s přihlédnutím ke konkrétnímu zájmu klienta a konkrétní situaci. Klientům poskytuje komplexní služby, počínající předběžnými konzultacemi, zaměřením stávajícího stavu a profilu terénu, jednáním s majiteli pozemků, inženýrských sítí, orgány státní správy, přes podporu při stavebním řízení, autorský a technický dohled, až po vypracování dokumentace skutečného provedení a podporu při kolaudačním řízení.
Projekční činnost je zabezpečována kvalifikovanými projektanty s rozsáhlými zkušenostmi v oboru a dlouholetou praxí v rozvodném závodu. Veškeré projekty jsou autorizovány autorizovanými inženýry.

 

Powered by Joomla!