falešné B

Projekční služby

Projekční kancelář firmy EEIKA Brno, s.r.o. je zaměřena především na projekci vyhrazených elektrických zařízení, na zajištění podpory investorské činnosti před a v průběhu realizace staveb a související služby. Vypracovává kompletní projektovou dokumentaci stavebních celků i částí staveb rozsáhlejších staveb, poskytuje řadu specializovaných služeb – technické výpočty staveb, požární zprávy, zakreslení stávajícího stavu, dokumentaci skutečného provedení (např. při ztrátě dokumentace, případně při nekontrolované stavební činnosti), autorský dohled, technický dozor investora apod.

Své služby poskytuje přímým investorům, engineeringovým a stavebním firmám i projekčním a architektonickým ateliérům. Výstupy projekční činnosti využívají i ostatní části firmy EEIKA Brno, s.r.o., od kterých projekční kancelář současně získává kvalitní zpětnou vazbu.

Projekční činnost je zabezpečována a garantována kvalifikovanými projektanty s rozsáhlými zkušenostmi v oboru. Veškeré projekty jsou autorizovány autorizovanými inženýry.

Projekční kancelář EEIAKA Brno, s.r.o. sídlí v Projekčním domě – PDE, který EEIKA Brno, s.r.o. otevřela v roce 2006.

Powered by Joomla!