falešné B

Profil společnosti

 

O společnosti

Společnost EEIKA Brno, s.r.o. je významným dodavatelem elektroenergetických celků, zařízení, servisních a projekčních služeb v elektroenergetice.

Filosofie společnosti je založena na vysoké kvalitě služeb, vstřícnosti k zákazníkům a hledání řešení pro konkrétní situaci. Díky tradici, kvalitě dodávek a služeb je EEIKA Brno, s.r.o. tradičním uznávaným partnerem pro elektroenergetiku v celé České republice.

Nosnou částí firemního výrobního programu je výstavba kioskových trafostanic, které jsou v současnosti díky svým vlastnostem nejmodernějším řešením transformace el. energie.

Významnou, stále posilující částí programu je projekce elektroenergetických zařízení. EEIKA Brno, s.r.o. soustředila do vlastní projekční kanceláře tým specialistů a poskytuje komplexní projekční služby v elektroenergetice.

V roce 2006 otevřela Projekční dům PDE, kde poskytuje zázemí dalším projekčním firmám.

Další částí výrobního programu jsou rekonstrukce a modernizace stávajících rozvodných zařízení. Ve firemních dílnách probíhají revize a opravy distribučních transformátorů, montážní skupina zajišťuje přímo v terénu havarijní opravy a výměnu transformátorů vn/nn včetně mechanizačních prací a dopravy. Použitím moderníchnologií a postupů, např. opravy výměnnou metodou EEIKA Brno, s.r.o. výrazně snižuje náklady na opravy i následný provoz a další údržbu zařízení a šetří tak finanční prostředky zákazníků.

O rozsahu poskytovaných služeb vypovídají i reference společnosti. EEIKA Brno, s.r.o. poskytuje své služby distributorům el. energie (E.ON, ČEZ a další), významným developerům a průmyslovým podnikům v ČR.

EEIKA Brno, s.r.o. prezentuje svůj program na nejvýznamnějších oborových veletrzích a pro své partnery pravidelně vydává energetický informační magazín EEIKA INFO.

Od 21.12.2004 je EEIKA Brno, s.r.o. držitelem certifikátu ISO 9001 pro "projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost".

 

 

Historie

Tradice společnosti EEIKA Brno, s.r.o. sahá do počátků svobodného podnikání devadesátých let dvacátého století.

V roce 1992 založil Ing. Ivan Šafránek elektroenergetickou inženýrskou kancelář "Ing. Ivan Šafránek - EEIKA" orientovanou na služby v elektroenergetice. Nosným programem firmy byly opravy a revize transformátorů, revize rozvodných zařízení, kompletní servis regulační techniky a elektroenergetické poradenství. Díky kvalitě poskytovaných služeb se EEIKA velmi rychle etablovala na trhu a nastoupila cestu rozvoje. Postupně rozšiřovala spektrum služeb a zkvalitňovala výrobní základnu.

V současné době je EEIKA Brno, s.r.o, silným partnerem v elektroenergetice schopným realizovat a v požadované kvalitě garantovat jak rozsáhlé investiční akce, tak i menší zakázky. Kompletní služby firmy EEIKA Brno, s.r.o. poskytované odběratelům el. energie i stavebním a montážním firmám začínají konzultacemi a poradenstvím, zahrnují projekci, výstavbu, montáž zařízení, opravy, revize, každodenní servis a mohou končit třeba odkupem nepotřebného zařízení vhodného pro repas.

V současné době má EEIKA Brno, s.r.o. 24 zaměstnanců.

 

Mezníky ve vývoji firmy:

 • 1992 – založení firmy Ing. Ivan Šafránek – EEIKA
 • 1995 – zařazení kioskových trafostanic TMT® do výrobního programu

Firma adaptovala ve spolupráci s pracovníky tehdejšího JME, a.s. typovou řadu trafostanic TMT® italské společností MANNELLI GROUP pro použití v české distribuční síti. Prvními dvěma trafostanicemi byly TMT® STANDARD 400 v Chudčicích a TMT® MINIBOX v Brně na Barvičově ulici.

 • 1998 – vývoj vlastní typové řady trafostanic PET®

Praktické zkušenosti z výstavby a provozu kioskových trafostanic se promítly do vývoje vlastní typové řady PET® využívající české betonové prefabrikáty společnosti Prefa Brno a.s. Jako první byla 7. 12. 1998 uvedena do provozu trafostanice PET 01 "Malá cihelna" (typ PET®STANDARD 350d) v Polné u Jihlavy.

 • 1999 – vznik EEIKA Brno, s.r.o. (společnost s ručením omezeným)

EEIKA Brno, s.r.o. navázala na činnost firmy Ing. Ivan Šafránek – EEIKA a převzala veškeré její aktivity.

 • 2001 – vývoj odběratelských trafostanic řady PET®

Kioskovými trafostanicemi PET® začali být k distribuční síti připojováni nejrůznější odběratelé.

 

Registrace ochranných známek názvu firmy, loga a typových řad produktů.

Název společnosti a její produkty byly pro partnery synonymem kvality.

 • 2004 – certifikace ISO 9001:2000

EEIKA Brno, s.r.o. získala certifikát ISO 9001:2000 pro "projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost".

 • 2004 – výrazné rozšíření projekční činnosti

Společnost postupně budovala vlastní projekční kancelář. Konkurenční výhodou bylo (a dosud je), že se do její práce promítají zkušenosti s provozem, servisem a výstavbou elektroenergetických zařízení.

 • 2006 – otevření projekčního domu PDE

EEIKA Brno, s.r.o. otevřela na Kšírově 120 v Brně Projekční dům PDE, kde sídlí firemní projekce a několik dalších projekčních kanceláří. Vzájemná spolupráce umožňuje poskytnou klientům komplexní řešení.

 • 2008 – vývoj trafostanic PET® s třímetrovým šířkovým modulem

EEIKA Brno, s.r.o. vyvinula řadu trafostanic PET® s třímetrovou šířkou. Umožňují další varianty prostorového uspořádání technologických zařízení včetně konkrétní varianty vyžadované E.ON ČR.

 •  2009 – zkoušky trafostanic dle ČSN EN 62271-202

Trafostanice úspěšně prošly zkouškami předepsanými normou pro "Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení"

 • 2012 – nový typ trafostanice PET® MINI 210

Nejmenší trafostanice o půdorysu 2100 x 2600 mm je vhodná nepříklad jako náhrada za stožárovu trafostanici.

 • 2013 – nepochozí trafostanice PET® MINI 400 pro výkon 1 000 kVA a PET® MINI 213

 

 

Odborné a technické zázemí

EEIKA Brno, s.r.o. disponuje pro veškeré dodávky a služby kompletním odborným a technickým zázemím.

Projekční činnost a výstupní stavební dokumentace jsou zajišťovány osobami autorizovanými ČKAIT v příslušných oborech.

Techničtí pracovníci a montéři jsou odborně způsobilí dle vyhlášky 50/78 sbírky § 5 - 8 a 10. Specialisté jsou odborně proškoleni pro jednotlivé pracovní činnosti:
- montér kabelových souborů nn
- montér kabelových souborů vn
- montér izolovaného venkovního vedení nn a vn
- svářeč s kvalifikací pro sváření elektrickým obloukem, plamenem i v ochranné atmosféře
- manažer vzorkování pro účely evidence zařízení s obsahem PCB dle ČSN EN 45013

Dopravu a manipulaci zajišťují firemní řidiči (včetně oprávnění sk.E), jeřábníci a vazači. Řidiči jsou proškoleni na ADR - přepravu nebezpečných látek.
Montážní hala je vybavena mostovým jeřábem o nosnosti 4t, veškerým vybavením pro elektromontážní a zámečnické práce. Kromě základního vybavení má firma k dispozici vrtací soupravu do betonu pro vrtání kabelových průchodů, nádrž ke skladování a přepravě nebezpečných látek (pro uskladnění a přepravu trafooleje), zařízení na ekologické spalování oleje.
Pro montážní práce mimo areál má firma k dispozici kompletně vybavené mobilní montážní dílny na RENAULT Master, MANN a MERCEDES Sprinter včetně vlastní elektrocentrály.
K dopravě materiálu a výrobků a manipulaci s nimi disponuje EEIKA Brno, s.r.o. nákladními vozy AVIA valník, RENAULT Midlum s manipulační rukou a montážním košem (možnost práce ve výšce až 11 metrů) a autojeřábem AD 20 na podvozku Tatra o nosnosti 20t.
EEIKA Brno, s.r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001 pro "projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost" - certifikát ISO 2001

Powered by Joomla!