falešné B

Kioskové trafostanice PET® STANDARDo

Kioskové trafostanice PET® STANDARDo - v odběratelské verzi jsou pochozí povrchové trafostanice s vnitřní obsluhou (v případě potřeby lze např. skříň měření nebo nn rozváděč ovládat zvenčí) určené pro připojení jednotlivých odběratelů k rozvodné síti.

PET® STANDARDo jsou jednotransformátorové stanice s maximálním instalovaným výkonem 630 kVA. Lze je připojit k zemnímu kabelovému i volnému vedení (kabelosvodem).

Jsou vhodné pro napájení menších a středních průmyslových závodů, objektů občanské vybavenosti a ne příliš náročných podnikatelských areálů.

Vnitřní uspořádání trafostanice je zpravidla tříprostorové - trafokobka, vn a nn prostory. Rozsah vn a nn technologie determinuje konkrétní varianty.

 

Stavební část

Stavební část trafostanice PET® STANDARDo tvoří standardní kioskový systém PET®.

U menších trafostanic (350, 400, 450) je nadzemní skelet o tloušťce stěny 110 mm vyráběn metodou zvonového lití. U větších trafostanic je nadzemní skelet tvořen panely o síle 80 mm.
Podzemní vana je z jednoho kusu.

Základní charakteristiky jednotlivých variant:

U osazení vn i nn technologií i transformátorem jsou vždy uvedeny výčty s maximálními možnostmi. Kombinace osazení lze orientačně získat v "sestavte si trafostanici", přesné varianty je  třeba konzultovat s technikem firmy EEIKA Brno, s.r.o.
Výška trafostanice je uvedena pouze se stropním panelem a je nutno připočítat výšku zvolené střechy.

 

PET® STANDARD 350o foto
rozměry: 3500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: s izolací SF6 kompaktní do 2+1
  se vzduchovou izolací 1+1
transformátor: olejový hermetizovaný do výkonu 250 kVA
  suchý transformátor do výkonu 50 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč do šesti vývodů
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 15 tun, hmotnost skeletu je 9 tun.

 

 

PET® STANDARD 400o foto
rozměry: 4000 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: s izolací SF6 kompaktní do 3+1
  se vzduchovou izolací 1+1
transformátor: olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
  suchý do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč do osmi vývodů
  kompenzační rozváděč do 100 kVAr
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 17 tun, hmotnost skeletu je 11 tun.

 

 

 

PET® STANDARD 450o foto
rozměry: 4500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: s izolací SF6 kompaktní do 3+1
  se vzduchovou izolací 2+1
transformátor: olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
  suchý do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový s velkým množstvím vývodů
  kompenzační rozváděč do 300 kVAr
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 19 tun, hmotnost skeletu je 12 tun.

 

 

PET® STANDARD 500o foto
rozměry: 5000 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: s izolací SF6 kompaktní do 3+1, modulární
  se vzduchovou izolací 2+1
transformátor: olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
  suchý do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový s velkým množstvím vývodů
  kompenzační rozváděč do 400 kVAr
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 21 tun, hmotnost skeletu je 13 tun.

 

 

PET® STANDARD 550o foto
rozměry: 5500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: s izolací SF6 kompaktní do 3+1, modulární
  se vzduchovou izolací 2+1
transformátor: olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
  suchý do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový s velkým množstvím vývodů
  kompenzační rozváděč do 400 kVAr
  obchodní měření, skříň měření

Celková hmotnost vybavené trafostanice je 22 tun, hmotnost skeletu je 13,5 tuny.

 

Powered by Joomla!