falešné B

Odběratelské trafostanice

Odběratelské trafostanice slouží k připojení konkrétních odběratelů (průmyslových podniků, firemních areálů, lokálních distribučních soustav apod.) k energetické rozvodné síti. Tomu je přizpůsobeno osazení technologií. Trafostanice je osazena měřením odběru el. energie.
Vlastníkem a provozovatelem trafostanice je odběratel. Technologická zařízení vn mohou být v majetku distributora (např. při připojení na smyčkové vedení v teritoriu E.ON Česká republika). Servis a opravy trafostanice zajišťuje odběratel.
Na vývody nn rozváděče v trafostanici jsou připojeny soukromé rozvody odběratele. Odběratelská trafostanice slouží zpravidla k napájení jednoho odběratele. V případě souhlasu distributora je z ní možno napájet i více odběratelů.
Odběratelské trafostanice řady PET® dodávané firmou EEIKA Brno, s.r.o. jsou schopny zajistit dodávky energie pro všechny typy odběratelských celků napájených ze sítí vn. Typ trafostanice i technologická zařízení jsou dodávány v  závislosti na současných potřebách odběratele a s přihlédnutím k dalšímu potenciálnímu rozvoji

Powered by Joomla!