falešné B

Kioskové trafostanice PET® STANDARDv

Kioskové trafostanice PET® STANDARDv - v dodavatelské verzi jsou pochozí povrchové trafostanice s vnitřní obsluhou určené pro vyvedení výkonu ze zdrojů el. energie do výkonu 630 kVA a jejich připojení k distribuční síti.

PET® STANDARDv jsou jednotransformátorové stanice s maximálním instalovaným výkonem 630 kVA. Lze je připojit k zemnímu kabelovému i volnému vedení (kabelosvodem).

Vnitřní uspořádání trafostanice je zpravidla tříprostorové - trafokobka, vn a nn prostory. Rozsah vn a nn technologie determinuje konkrétní varianty.

 

Stavební část

Stavební část trafostanice PET® STANDARDv tvoří standardní kioskový systém PET®.

U menších trafostanic (350, 400, 450) je nadzemní skelet o tloušťce stěny 110 mm vyráběn metodou zvonového lití. U větších trafostanic je nadzemní skelet tvořen panely o síle 80 mm.
Podzemní vana je z jednoho kusu.

Základní charakteristiky jednotlivých variant:

U osazení vn i nn technologií i transformátorem jsou vždy uvedeny výčty s maximálními možnostmi. Kombinace osazení lze orientačně získat v "sestavte si trafostanici", přesné varianty je  třeba konzultovat s technikem firmy EEIKA Brno, s.r.o.
Výška trafostanice je uvedena pouze se stropním panelem a je nutno připočítat výšku zvolené střechy.

 

PET® STANDARD 350v foto
rozměry: 3500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: s izolací SF6 kompaktní do 2+1
  se vzduchovou izolací 1+1
transformátor: olejový hermetizovaný do výkonu 250 kVA
  suchý transformátor do výkonu 50 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč do šesti vývodů
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 15 tun, hmotnost skeletu je 9 tun.

 

 

PET® STANDARD 400v foto
rozměry: 4000 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: s izolací SF6 kompaktní do 3+1
  se vzduchovou izolací 1+1
transformátor: olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
  suchý do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč do osmi vývodů
  obchodní měření, skříň měření

Celková hmotnost vybavené trafostanice je 17 tun, hmotnost skeletu je 11 tun.

 

 

PET® STANDARD 450v foto
rozměry: 4500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: s izolací SF6 kompaktní do 3+1
  se vzduchovou izolací 2+1
transformátor: olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
  suchý do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  obchodní měření, skříň měření

Celková hmotnost vybavené trafostanice je 19 tun, hmotnost skeletu je 12 tun.

 

 

PET® STANDARD 500v foto
rozměry: 5000 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: s izolací SF6 kompaktní do 3+1, modulární
  se vzduchovou izolací 2+1
transformátor: olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
  suchý do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  obchodní měření, skříň měření

Celková hmotnost vybavené trafostanice je 21 tun, hmotnost skeletu je 13 tun.

 

 

PET® STANDARD 550v foto
rozměry: 5500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: s izolací SF6 kompaktní do 3+1, modulární
  se vzduchovou izolací 2+1
transformátor: olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
  suchý do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  obchodní měření, skříň měření

Celková hmotnost vybavené trafostanice je 22 tuny, hmotnost skeletu je 13,5 tuny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Joomla!