falešné B

Kioskové trafostanice PET® MAXIv

Kioskové trafostanice PET® MAXIv - v dodavatelské verzi jsou pochozí povrchové dvoutransformátorové trafostanice s vnitřní obsluhou určené pro vyvedení výkonu ze zdrojů el. energie do výkonu 2000 kVA a jejich připojení k distribuční síti. Lze je připojit k zemnímu kabelovému i volnému vedení (kabelosvodem). Vnitřní uspořádání trafostanice je zpravidla čtyřprostorové (dvě trafokobky, vn a nn prostora). Rozsah vn a nn technologie determinuje konkrétní varianty.

Stavební část

Stavební část trafostanice PET® MAXIv tvoří standardní kioskový systém PET® o síle stěny 100 mm. Podzemní vana je zmonolitněna ze dvou dílců.
Výjimku tvoří PET® MAXI 600v a 630v, u kterých je podzemní vana z jednoho kusu a síla stěny může činit 80 mm.
Při osazení transformátory 1000 kVA je v některých případech, v závislosti na tepelných ztrátách transformátorů a dalších parametrech, třeba k chlazení transformátoru použít přídavný nucený oběh vzduchu.

Základní charakteristiky jednotlivých variant:

U osazení vn i nn technologií i transformátorem jsou vždy uvedeny výčty s maximálními možnostmi. Přesné varianty je třeba konzultovat s technikem společnosti EEIKA Brno, s.r.o.
Výška trafostanice je uvedena pouze se stropním panelem a je nutno připočítat výšku zvolené střechy.

 

PET® MAXI 503v

foto

rozměry: 5000 x 3000 x 2530 mm
vn technologie: s izolací SF6 kompaktní 3+2 nebo do 4+1, modulární
  rozváděč se vzduchovou izolací 2+2
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s volitelným počtem vývodů
  obchodní měření, skříň měření

Celková hmotnost vybavené trafostanice je 26,3 tun, hmotnost  skeletu je 16,8 tun.

 

PET® MAXI 553v

foto

rozměry: 5500 x 3000 x 2530 mm
vn technologie: s izolací SF6 kompaktní 3+2 nebo do 4+1, modulární
  rozváděč se vzduchovou izolací 2+2
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s volitelným počtem vývodů
  obchodní měření, skříň měření

Celková hmotnost vybavené trafostanice je 28,5 tuny, hmotnost skeletu je18,1 tun.

 

PET® MAXI 600v

foto

rozměry: 6000 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: s izolací SF6 kompaktní 2+2 nebo do 3+1, modulární
  rozváděč se vzduchovou izolací 2+1
transformátor: olejový hermetizovaný do výkonu 1000 kVA
  nebo dva do výkonu 2 x 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů

Celková hmotnost vybavené trafostanice je 29 tun, hmotnost skeletu je 20 tun.

 

PET® MAXI 603v

foto

rozměry: 6000 x 3000 x 2530 mm
vn technologie: s izolací SF6 kompaktní 3+2 nebo do 4+1, modulární
  rozváděč se vzduchovou izolací 2+2
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný do výkonu 1000 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s volitelným počtem vývodů
  obchodní měření, skříň měření

Celková hmotnost vybavené trafostanice je 33,5 tuny, hmotnost skeletu je 22 tuny.

 

PET® MAXI 650v

foto

rozměry: 6500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: s izolací SF6 kompaktní 2+2 nebo do 3+1, modulární
  se vzduchovou izolací 2+1
transformátor: olejový hermetizovaný do výkonu 1000 kVA
  nebo dva do výkonu 2 x 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů

Celková hmotnost vybavené trafostanice je 30 tun, hmotnost skeletu je 21 tun.

 

PET® MAXI 700v

foto

rozměry: 7000 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: s izolací SF6 kompaktní 2+2 nebo do 3+1, modulární
  se vzduchovou izolací 2+1
transformátor: olejový hermetizovaný do výkonu 1000 kVA
  nebo dva do výkonu 2 x 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů

Celková hmotnost vybavené trafostanice je 37 tun, hmotnost skeletu je 23 tuny.

 

PET® MAXI 750v

foto

rozměry: 7500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: s izolací SF6 kompaktní do 4+2, modulární
  rozváděč se vzduchovou izolací 2+1
transformátor:

jeden až dva olejové hermetizované

do výkonu 2 x 1000 kVA

  suchý transformátor do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů

Celková hmotnost vybavené trafostanice je 39 tun, hmotnost skeletu je 25 tun.

 

Powered by Joomla!