falešné B

Dodavatelské trafostanice - pro vyvední výkonu ze zdrojů

Dodavatelské trafostanice slouží k připojení menších zdrojů el. energie s napěťovou hladinou nn k distribuční síti. Jsou využívány u větrných elektráren (větrných parků), fotovoltaických – solárních elektráren, malých vodních elektráren a dalších zdrojů. Technologická zařízení jsou uzpůsobena jejich funkci – na vstupu je osazen nn rozváděč s napěťovou hladinou odpovídající zdroji. Na výstupu je osazen vn rozváděč připojený k vn distribuční síti. Trafostanice je osazena měřením dodané energie.

Dodavatelská trafostanice je majetkem provozovatele zdroje, který zajišťuje servis a opravy. Trafostanice i technologická zařízení musí odpovídat platným normám a schválení provozovatele distribuční soustavy.

Dodavatelské trafostanice řady PET® společnosti EEIKA Brno, s.r.o. jsou schopny zajistit připojení různých zdrojů energie o libovolné napěťové hladině. U rozsáhlejších zdrojů (např. větrný park) mohou být technologická rozdělena do více trafostanic (např. samostatné nn části a transformátory pro každý zdroj a společná vn rozvodna). Dodavatelské trafostanice jsou navrhovány individuálně pro každý zdroj.

 

Powered by Joomla!