falešné B

Kioskové trafostanice PET® STANDARDd

Jednotransformátorové kioskové trafostanice s vnitřní obsluhou určené pro provoz v distribuční síti rozvodných závodů. Standardně jsou zařazovány do sítě 22 kV, s modifikací jsou využitelné i v síti 35 kV a dalších. PET® STANDARDd mohou být osazeny jedním transformátorem s maximálním instalovaným výkonem 630 kVA. Lze je připojit k zemnímu kabelovému i volnému vedení (kabelosvodem).
Osazení technologií umožňuje napájení běžně strukturovaného úseku distribuční sítě. Nejmenší varianta je při rekonstrukcích často využívána jako moderní náhrada za sloupovou trafostanici.
Větší varianty této trafostanice umožňují zřízení samostatné, zvenčí přístupné prostory, pro odběratelský nn rozváděč pro napájení soukromého odběratele.
Vnitřní uspořádání trafostanice je zpravidla dvouprostorové - trafokobka a společná vn a nn prostora. Rozsah vn a nn technologie determinuje konkrétní varianty.

 

Stavební část

Stavební část trafostanice PET® STANDARDd tvoří standardní kioskový systém PET®.
U menších trafostanic (350, 400, 450) je nadzemní skelet o tloušťce stěny 110 mm vyráběn metodou zvonového lití. U větších trafostanic je nadzemní skelet tvořen panely o síle 80 mm.
Podzemní vana je z jednoho kusu.

Základní charakteristiky jednotlivých variant:

U osazení vn i nn technologií i transformátorem jsou vždy uvedeny výčty s maximálními možnostmi. Kombinace osazení lze orientačně získat v "sestavte si trafostanici", přesné varianty je třeba konzultovat s technikem firmy EEIKA Brno, s.r.o.
Výška trafostanice je uvedena pouze se stropním panelem a je nutno připočítat výšku zvolené střechy.

 

PET® STANDARD 350d foto
rozměry: 3500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 3+1
  rozváděč se vzduchovou izolací 1+1
transformátor: olejový hermetizovaný transformátor do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč do deseti vývodů
  roštový rozváděč do deseti vývodů
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 15 tun, hmotnost skeletu je 9 tun.

 

 

PET® STANDARD 400d foto
rozměry: 4000 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 3+1
  rozváděč se vzduchovou izolací 2+1
transformátor: olejový hermetizovaný transformátor do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč do deseti vývodů
  roštový rozváděč do deseti vývodů
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 17 tun, hmotnost skeletu je 11 tun.

 

 

PET® STANDARD 450d foto
rozměry: 4500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 3+1
  rozváděč se vzduchovou izolací 2+1
transformátor: olejový hermetizovaný transformátor do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč do deseti vývodů
  roštový rozváděč do deseti vývodů
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 19 tun, hmotnost skeletu je 12 tun.

 

 

PET® STANDARD 500d foto
rozměry: 5000 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 3+1
  rozváděč se vzduchovou izolací 3+1
transformátor: olejový hermetizovaný transformátor do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  roštový rozváděč s velkým množstvím vývodů
Trafostanice PET® STANDARD 500d umožňuje zřízení samostatné nn prostory pro soukromého odběratele.
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 21 tun, hmotnost skeletu je 13 tun.

 

 

PET® STANDARD 550d foto
rozměry: 5500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 3+1
  rozváděč se vzduchovou izolací 3+1
transformátor: olejový hermetizovaný transformátor do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  roštový rozváděč s velkým množstvím vývodů
Trafostanice PET® STANDARD 550d umožňuje zřízení samostatné nn prostory pro soukromého odběratele.
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 22 tuny, hmotnost skeletu je 13,5 tuny.

 

Powered by Joomla!