falešné B

Kioskové trafostanice PET® SESTAVAd

Kategorie PET® SESTAVA umožňují budování velkých trafostanic pro napájení rozsáhlých strukturovaných částí distribuční sítě nebo energeticky velmi náročných objektů.
Mohou například napájet výrobní závody, průmyslové zóny, obytné komplexy, plnit funkci vstupních rozvoden apod. Mohou poskytnout prostor i pro instalaci odběratelské části technologie.

Trafostanice PET® SESTAVAd umožňují osazení libovolným množstvím technologie i libovolný instalovaný výkon dosažený zapojením několika transformátorů do výkonu 1000 kVA.
Stavební část trafostanic PET® SESTAVAd je sestavena z několika standardních kiosků PET®. Jejich množství a velikost je navrženo přímo dle plánované technologie. Základová vana kopíruje půdorys trafostanice a je zmonolitněna z odpovídajícího počtu dílců. Pro vytvoření sourodého podloží a eliminaci případných pozdějších vlivů jeho pohybů na stabilitu trafostanice je pod celým půdorysem vybetonována zpevňující základová deska.
Vnitřní uspořádání trafostanic PET® SESTAVA je variabilní - odpovídá plánovaným technologickým zařízením.

 

Příklady osazení trafostanic PET® SESTAVAd technologickými zařízeními:

PET® SESTAVAd 780x400 Jihlava Hruškovy Dvory foto
rozměry: 7800 x 4000 x 2530 mm
vn technologie: modulární rozváděč s izolací SF6 Siemens 8DH10 TR+RB3+LT1+RB3+TR
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný o výkonu 400 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč 2 pole (2 x 8 vývodů s pojistkovými odpínači  400 A) – distribuční rozváděč
  rozvodna nn pro umístění dalších odběratelských rozváděčů

 

 

PET® SESTAVAd 1100x260 Modřice – Olympia (vstupní rozvodna) foto
rozměry: 1100 x 260 x 2530 mm
vn technologie: modulární rozváděč s izolací SF6 SIEMENS 8DH10 o jedenácti polích
transformátor: olejový hermetizovaný o výkonu 250 kVA
nn technologie: rozváděč RDO 1000

 

Powered by Joomla!