falešné B

Kioskové trafostanice PET® MAXId

Dvoutransformátorové kioskové trafostanice s vnitřní obsluhou určené pro provoz v distribuční síti rozvodných závodů. Standardně jsou zařazovány do sítě 22 kV, s modifikací jsou využitelné i v síti 35 kV a dalších. PET®MAXId jsou osaditelné dvěma transformátory s  instalovaným výkonem maximálně 2 x 1000 kVA. Lze je připojit k zemnímu kabelovému i volnému vedení (kabelosvodem). Osazení technologií umožňuje napájení rozsáhlejšího, výrazně strukturovaného úseku distribuční sítě.
Největší varianta této trafostanice umožňuje zřízení samostatné, zvenčí přístupné prostory pro odběratelský nn rozváděč pro napájení soukromého odběratele.
Vnitřní uspořádání trafostanice je zpravidla tříprostorové - dvě trafokobky a společná vn a nn prostora. Rozsah vn a nn technologie determinuje konkrétní varianty.

 

Stavební část

Stavební část trafostanice PET® MAXId tvoří standardní kioskový systém PET® o síle stěny 100 mm. Podzemní vana je zmonolitněna ze dvou dílců.
Výjimku tvoří PET® MAXI 600d, u kterých je podzemní vana z jednoho kusu a síla stěny může činit 80 mm.

 

Základní charakteristiky jednotlivých variant:

U osazení vn i nn technologií i transformátorem jsou vždy uvedeny výčty s maximálními možnostmi. Kombinace osazení lze orientačně získat v "sestavte si trafostanici", přesné varianty je třeba konzultovat s technikem firmy EEIKA Brno, s.r.o..
Výška trafostanice je uvedena pouze se stropním panelem a je nutno připočítat výšku zvolené střechy.

 

PET® MAXI 503d foto
rozměry: 5000 x 3000 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 kompaktní 3+2 nebo do 4+1, modulární
  rozváděč se vzduchovou izolací 2+2
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s volitelným počtem vývodů
  roštový rozváděč s volitelným počtem vývodů
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 26,3 tun, hmotnost skeletu je 16,8 tun.

 

 

PET® MAXI 553d foto
rozměry: 5500 x 3000 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 kompaktní 3+2 nebo do 4+1, modulární
  rozváděč se vzduchovou izolací 2+2
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s volitelným počtem vývodů
  roštový rozváděč s volitelným počtem vývodů

Celková hmotnost vybavené trafostanice je 28,5 tuny, hmotnost skeletu je 18,1 tun.

 

 

PET® MAXI 600d foto
rozměry: 6000 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 2+2, nebo do 4+1, modulární,
  rozváděč se vzduchovou izolací 2+2
transformátor: 2x olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  roštový rozváděč s velkým množstvím vývodů

Celková hmotnost vybavené trafostanice je 29 tun, hmotnost skeletu je 20 tun.

 

 

PET® MAXI 603d foto
rozměry: 6000 x 3000 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 3+2, nebo do 4+1, modulární,
  rozváděč se vzduchovou izolací 2+2
transformátor: 2x olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  roštový rozváděč s velkým množstvím vývodů

Celková hmotnost vybavené trafostanice je 33,5 tuny, hmotnost skeletu je 22 tuny.

 

 

PET® MAXI 650d foto
rozměry: 6500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 2+2, modulární, nebo do 4+1
  rozváděč se vzduchovou izolací 4+1
transformátor: 2x olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  roštový rozváděč s velkým množstvím vývodů

Celková hmotnost vybavené trafostanice je 30 tun, hmotnost skeletu je 21 tun.

 

 

PET® MAXI 700d

foto

rozměry: 7000 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 4+2, modulární, nebo do 4+1
  rozváděč se vzduchovou izolací 2+1, nebo 4+1
transformátor: 2x olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  roštový rozváděč s velkým množstvím vývodů

Celková hmotnost vybavené trafostanice je 37 tun, hmotnost skeletu je 23 tuny.

 

 

PET® MAXI 750d foto
rozměry: 7500 x 2600 x 2530 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 4+2, modulární, nebo do 4+1
  rozváděč se vzduchovou izolací 2+2, nebo 4+1
transformátor: 2x olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
nn technologie: skříňový rozváděč s velkým množstvím vývodů
  roštový rozváděč s velkým množstvím vývodů

Celková hmotnost vybavené trafostanice je 39 tun, hmotnost skeletu je 25 tun.

 

 

Powered by Joomla!