falešné B

Distribuční trafostanice

Distribuční trafostanice zajišťují změnu napěťové hladiny v rámci distribuční sítě konkrétního distributora. Na vývody rozváděče nn v trafostanici je připojena část lokální rozvodné sítě, trafostanice tak zásobuje větší množství odběratelů různého charakteru. Majitelem a provozovatelem distribuční trafostanice je konkrétní teritoriální rozvodný závod. Jeho standardy se řídí použití konkrétního typu a osazení technologickými zařízeními. Servis a opravy trafostanice zajišťuje distributor. Distribuční trafostanice řady PET® dodávané firmou EEIKA Brno, s.r.o. jsou schopny napájení různě náročných a strukturovaných sítí.

Powered by Joomla!