falešné B

Kiosková trafostanice PET® MAXI 553d provedení E.ON

Dvoutransformátorová kiosková trafostanice s vnitřní obsluhou s maximálním instalovaným výkonem 2x 630 kVA určená pro provoz v distribuční síti E.ON ČR. Trafostanice PET® MAXI 553d umožňuje napájení rozsáhlejšího, výrazně strukturovaného úseku distribuční sítě. Lze ji připojit k zemnímu kabelovému i volnému vedení (kabelosvodem). Veškeré vstupy do trafostanice (k oběma transformátorům i do společné vn+nn rozvodny) jsou umístěny na čelní straně trafostanice.
Skelet trafostanice je fyzicky dělen na nadzemní a podzemní část, čímž je dosaženo příznivé maximální hmotnosti pro pokládku jeřábem.

 

Základní charakteristiky:

rozměry: 5500 x 3000 x 2580 mm
vn technologie: kompaktní rozváděč s izolací SF6 3+2
  rozváděč se vzduchovou izolací 2+2
transformátor: 2 x olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
nn technologie: 2x rozváděč RST do 1000 A s podélnou spojkou do šestnácti vývodů, ve stojanu ST – VK

Celková hmotnost vybavené trafostanice je 28,5 tuny, hmotnost skeletu je 18,1 tun.

 

Trafostanice je popsána v Technické normě E.ON Česká republika, s.r.o. ECR-TNS-AO-36 8353.00

Powered by Joomla!