falešné B

Distribuční trafostanice pro E.ON ČR

EEIKA Brno, s.r.o. je tradičním dodavatelem společnosti E.ON ČR. Typová řada kioskových trafostanic PET® vznikala koncem minulého století po konzultacích s pracovníky tehdejší Jihomoravské energetiky (nyní E.ON ČR). Počátkem roku 2007 uzavřela EEIKA Brno, s.r.o. rámcovou smlouvu o dodávkách konkrétních typů distribučních trafostanic PET® pro využití v distribuční síti E.ON ČR na území České republiky. Ve smlouvě jsou uvedeny typy PET® MINI 300d, PET® STANDARD 350d, PET® MAXI 503d a PET® MAXI 553d. Trafostanice a jejich osazení technologickými zařízeními jsou popsány v technických normách společnosti E.ON ČR a být odpovědnými pracovníky objednávány přímo, bez výběrového řízení. Ostatní trafostanice z nabídky distribučních trafostanic PET® mohou být po výběrovém řízení využívány pro situace, které standardními typy nelze řešit.

Základní zásady volby typ trafostanic (včetně kioskových trafostanic PET®)
jsou uvedeny v normě ECR-TNS-AO-30 0000.00).

Powered by Joomla!