falešné B

Trafostanice PET® STANDARD 350d v Újezdě u Brna

ujezd u hriste

 

Součástí rekonstrukce části distribuční sítě v Újezdě u Brna je i nová distribuční trafostanice PET® STANDARD 350d.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. rekonstruovala na jaře 2019 část distribuční sítě v ulicích U hřiště, Komenského a Rybářská. Stožárová trafostanice a část venkovního vedení (až z roku 1965) byly ve špatném technickém stavu. Při jejich dalším provozu by mohlo hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.


Část venkovního vn vedení byla nahrazena novým zemním kabelovým vedením, u druhé části byly vyměněny nevyhovující sloupy za nové. Dvousloupová trafostanice U hřiště 9513 byla zrušena a nahrazena kioskovu trafostanicí PET® STANDARD 350d Újezd u Brna – U hřiště.
Trafostanice s rovnou střechou je dle standardů E.ON osazena vn rozváděčem Ormazabal GA 2K 1TS-C, nn rozváděčem RST 10XX/4835 a olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 400 kVA.
Montážní četa EEIKA Brno, s.r.o., usadila trafostanici první jarní den – 21. 3. 2019.

 • Úspěšná recertifikace
  ISO 9001:2001

   

  V prosinci 2017 prošla EEIKA Brno, s.r.o. úspěčně recertifikací ISO 9001:2001. Společnost je držitelem certifikátu osvědčujícího, že zavedla a používá systém managementu kvality pro projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost. Certifikát je platný do prosince 2019.

   
 • Bezpečné trafostanice

  Kioskové trafostanice PET® vyhovují ČSN EN 62271-202. Úspěšně absolvovaly typové zkoušky ve Zkratovně Zkušebnictví, a.s. v Praze - Běchovicích.

   
Powered by Joomla!